Nyhedsbrev fra borgmesteren den 25. september 2020

Melding fra borgmester Allan S. Andersen til Tårnbys borgere

25.09.2020

Allan Andersen foto

Vi skal tage den nuværende sundhedssituation alvorligt, da vi nu har ramt bølge nummer to med Coronavirussen.

Vi har desværre også set flere lokale smitteudbrud i Tårnby - det være sig på vores børne- og skoleområde, ældreområdet, samt i vores forenings- og kulturliv.

I Tårnby tager vi situationen alvorligt, for vi skal have vendt situationen. Og det gælder selvfølgelig i landet som helhed.

Mange er begyndt at arbejde hjemmefra igen, der er igen virtuelle møder, vi bruger mundbind i mange sammenhænge, der er kommet restriktioner for besøg på visse plejehjem igen, der er mange aflyste arrangementer.

Vi skal også mødes med færre mennesker, og vi skal minde hinanden om, at alle de kendte sundhedsmæssige retningslinjer overholdes i enhver sammenhæng. Afstand er nøgleordet.

Vi skal have smittetrykket ned, og jeg tror på, det nok skal lykkes. Det kræver en fælles indsats, det kræver at vi alle tager situationen alvorligt.

Tak fordi I tager jer af hinanden på den rigtige måde.

Grøn kommune

Tirsdag i denne uge var en god og grøn dag i Tårnby.

Vi kunne sammen med Tårnby Forsyning officielt indvie deres nye Energicentral.

Det der gør Energicentralen i Tårnby unik er dens kombination af et kølelager og spildevandsenergi med fjernkøling og fjernvarme i ét anlæg.

Dertil er der indbygget muligheden for automatisk at kunne købe strøm og sætte gang i anlæggets pumper, når det er grønnest og mest rentabelt.

Projektet er fordelagtigt for både erhvervslivet og borgerne i lokalsamfundet i Tårnby som helhed. Dertil er Energicentralen et smukt eksempel på realiseringen af et virkeligt ambitiøst projekt, der vil være med til at fastholde Danmark på verdenskortet som en både innovativ og i høj grad klimaorienteret nation.

Beskæftigelse

Med en voldsom stigning i ledigheden i Tårnby siden krisens start, så er vi utrolig hårdt ramt.

Københavns Kommune og Tårnby Kommune er de to hårdest ramte kommuner i landet. Det skyldes som alle ved nedgangen i lufttrafikken, de manglende overnatninger på hoteller, det skyldes de langt færre turister og erhvervsfolk, der kommer hertil på grund af krisen.

Der er også afledte effekter, da mange lokale virksomheder har haft opgaver der relaterede sig til de erhverv.

Vores fremskudte Jobcenter i lufthavnen har haft travlt, det siger næsten sig selv. Omkring halvdelen af de opsagte er i gang med eller skal i gang med forløb om at komme videre til anden beskæftigelse eller i uddannelse.

Der er et godt samarbejde mellem Jobcentret og lufthavnen, og også med a-kasser, fagforeningerne og virksomhederne.

Vi gør, hvad vi kan. Men der er ingen sluptagsløsninger, det er jeg klar over. I forbindelse med indgåelse af budgetaftalen mellem alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen for nyligt, besluttede vi at løfte hele beskæftigelsesindsatsen med 77 mio. kr. til næste år.

Vi ved, at vi også vil have store udfordringer på dette område i årene frem, så det er den eneste rigtige beslutning.

Mere budget

Budgetforliget om næste års budget indeholder også en lang række andre tiltag.

Ældreområdet styrkes igen med blandt andet mere personale i ydertimerne og weekenden. Hertil kommer udvidelse af ordningen med plejehjemslæger.

Sundhedsplejen er også tilført flere ressourcer. Og vi holder fast i det serviceløft på handicapområdet, der er blevet gennemført som konsekvens af Handicapplanen, hvor der tidligere er tilført midler til budgettet.

Der er også afsat midler til yderligere pladser på daginstitutionsområdet og en pulje til at nedbringe ventetiden på tale/høre-indsatsen, samt midler til styrkelse af den tidlige indsats med forebyggende socialrådgivere.

På anlægsområdet er der blandt andet indarbejdet en rullesports-bane, 2 nye legepladser, yderligere midler til en kunstlegeplads ved Kastrupgårdsamlingen samt 7 mill. kr. til en kunstgræsbane i Kastrup. Hertil kommer en petanquehal på Vestamager.

Vi holder fast i vores nuværende skatteprocent, men vi tager lidt mere end 66 mio. kr. op af kommunekassen for at holde vores nuværende serviceniveau og for at sætte de nye tiltag i gang. Det er mange penge, ingen tvivl om det. Men det er nødvendigt, og da det er midler vi har, så har vi vurderet, at kommunen og dens borgere er bedst tjent med denne løsning.

Hvad sker der ellers?

Som jeg tidligere har nævnt i en af mine udmeldinger, så glæder jeg mig utrolig meget til åbningen af Vestamager Svømmehal den 12. oktober. Havde sundhedssituationen været en anden, så ville jeg selvfølgelig gerne have set at mange flere Tårnby borgere kunne havde deltaget i en større, festlig indvielse. Sådan kan det ikke være. Til gengæld kan I glæde jer til at bruge den nye fantastiske svømmehal snart - altså fra efterårsferien. Glæd jer!

Du kan se den interaktive brochure

Gå trygt i Kulturhuset Kastrup Bio

Kulturhuset Kastrup Bio er en del af de siddende kulturtilbud, og er derfor ikke omfattet af forsamlingsforbuddet på pt. 50 personer, da der gælder særskilte retningslinjer for området.

Kulturhuset Kastrup Bio holder fortsat åbent og overholder alle gældende retningslinjer for siddende kulturtilbud.

Se hvordan du får en tryg og god oplevelse på www.kulturhusetkastrupbio.dk

Vores skoler

Hverdagen ude på vores skoler og dagtilbud fortsætter som normalt med de generelle krav fra sundhedsmyndighederne.

De nye restriktioner har dog stor betydning for de sociale arrangementer, lejrture mv. Alle vores medarbejdere og ledere gør deres bedste for, at vi kommer godt igennem.

Jeg håber, at I vil støtte op, og være med til at tale med jeres børn og unge om - at der er brug for at vi gør en ekstra indsats mod Covid-19 igen.

Hvis børn eller ansatte bliver syge med Covid-19 har ledelsen på vores institutioner i samarbejde med forvaltningen en beredskabsplan der igangsættes. 

Festival i Tårnby

I denne uge har der været festival i kommunen. Ikke en helt almindelig festival, men en naturvidenskabsfestival, hvor der har været fokus på sammen at skabe glæde og begejstring for naturvidenskab på børneområdet i Tårnby Kommune.

Børn og elever har prøvet kræfter med alle mulige naturvidenskabelige aktiviteter hvis overordnet tema er: "Store opdagelser". Naturskolen har spillet en helt afgørende rolle i festivalen.

Pga. COVID-19 har arrangementerne været afholdt sådan at vi er sammen, men hver for sig.

Alle arrangementerne var for aldersgruppen 0-18 år. Hele ugen var der fokus på læring gennem oplevelser, der styrker sanseoplevelserne og vækker nysgerrigheden gennem aktiviteter.

De små 0-6 år har arbejdet med forsøg med sæbe og vand, de har fået god inspiration fra videoer med historie om tre trolde og deres trollemor.

0.-3. klasse er gået på opdagelse som mikroforskere, de har arbejdet med en spørgende og undersøgende forskningsmetode.

4.-6. klasse har arbejdet med undervandsopdagelser, hvor der både er set på havets liv og mikroplast.

Ørestad Gymnasium har tilbudt 7.klasser til at deltage i et kursus i laboratoriesikkerhed med inddragelse af FN`s verdensmål via virtuel undervisning.

8.-9.klasse fik besøg af elever fra Tårnby Gymnasium, som holdt oplæg om enzymer i fødevareproduktionen eller fremstilling af bioplastik alt efter klassens ønske.

Ugen var planlagt i et tæt samarbejde mellem Naturskolen, Den Blå Planet, udvalgte pædagoger fra daginstitutionsområdet, lærere og pædagoger fra skoleområdet, Tårnby- og Ørestad Gymnasium samt konsulenter for daginstitution- og skoleområdet i Tårnby Kommune.

Plejehjem

Der er desværre konstateret et smitteudbrud af Corona blandt flere beboere og medarbejdere på Plejehjemmet Løjtegårdsvej.

Det betyder, at alle beboere og personalet fra afdelingen testes med henblik på at opspore og inddæmme smitten. Region Hovedstadens Akutberedskab assisterer med podning af beboere på plejehjemmet.

Desuden har Styrelsen for Patientsikkerhed udstedt særligt påbud om midlertidig besøgsrestriktioner for hele plejehjemmet indendørs såvel som udendørs. Det er dog fortsat muligt at få besøg i kritiske situationer og af den nærmeste pårørende.

Der er et godt samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed om udbruddet. 

Kulturzonen og Tårnby Musikskole

Som en af kommunens kulturaktører har Kulturzonen lagt sig i selen for at kunne tilbyde arrangementer i rammer, der tilgodeser, at alle passer på hinanden og holder god afstand.

Foredrag, koncerter og familiearrangementer har fået en grundig tilretning, så de kan gennemføres forsvarligt.

Som eksempel kan nævnes at Tårnby Musikuge i slutningen af oktober, som arrangeres i et samarbejde mellem kommunens forskellige kulturinstitutioner og foreninger, i år er tilrettelagt som en stribe af små intime koncerter.

Tårnby Musikskole startede i år talentlinjer op for første gang, og allerede nu, 6 uger inde i sæsonen, har den første af eleverne været ude i verden og gøre Tårnby ære: 14-årige Philip Schou Christiansen, klarinet, vandt i den forgangne weekend 2. præmie ved Den Klassiske Musikkonkurrence (tidl. kendt som Berlingske Tidendes Klassiske Musikkonkurrence). Stort tillykke herfra.

 

Ikke mere fra mig lige nu - alle ønskes en god weekend. Pas på jer selv og hinanden.

 

Allan S. Andersen

Borgmester

×

Cookie info