Nyhedsbrev fra borgmesteren den 11. september 2020

Allan Andersen foto

Borgmester Allan S. Andersens melding til Tårnbys borgere

11.09.2020

Styrelsen for Patientsikkerhed har i dag pålagt kommunalbestyrelsen i Tårnby Kommune omgående at udstede midlertidige restiktioner for beøgendes adgang til samtlige kommunale og private plejehjem, plejecentre, plejeboliger og aflastningspladser mv., der er beliggende i kommunen, da det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom/Covid-19.

Beboerne på de omfattede plejehjem mv. har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at få besøg.

De midlertidige besøgsrestriktioner, som kommunalbestyrelsen omgående skal udstede, skal indebære,

1) at besøg på plejehjem mv. som udgangspunkt skal foregå på udendørs arealer, og

2) at besøg på indendørs arealer på plejehjem mv. ikke kan ske, med mindre

a) besøget sker i en kritisk situation, eller

b) den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren.

Der er ved beslutningen om påbud lagt vægt på, at der den seneste tid er konstatereret forhøjet og udbredt smitte med Covid-19 i en række kommuner i Københavnsområdet, og at kommuner, der har tæt tilknytning til disse kommuner, tillige omfattes af ovennævnte besøgsrestriktioner.

Hvis man skal se noget positivt i forhold til sidste gang vi fik pålagt et påbud, er det nedenstående tekst.:

Besøg fra den nærmeste pårørende

Kommunalbestyrelsen skal endvidere beslutte, at besøgsrestriktionerne på de omfattede plejehjem mv. ikke omfatter besøg fra den nærmeste pårørende til en beboer. Med 'den nærmeste pårørende' forstås fx beboerens ægtefælle, faste samlevende, faste partner, mor, far, barn eller barnebarn.

Med hensyn til Covid 19, så oplever vi desværre stigende smittetal, hvis man ser på hovedstadsområdet som helhed lige nu.

Det er meget ærgerligt, og kan føles som et tilbageslag. Og det er det nok også, men vi skal bare være fokuserede på udfordringen lige nu.

På den måde kommer vi tilbage på sporet igen, det er jeg overbevist om.

Det viser sig, at det det i høj grad er blandt de yngre aldersgrupper, at smitten med Covid 19 stiger.

Fra mig skal der lyde en klar opfordring til alle unge: Vær nu opmærksomme på, at jeres adfærd i nogle tilfælde er farlig. For mange samles til fester og arrangementer, og det er desværre der vi ved, at smitten spredes. Så tænk jer nu om.

Der er som altid mulighed for, at en yngre smittet breder smitten til en ældre udsat eller syg person, det kan være slemt nok endda.

Men på det seneste har vi også hørt om senfølger for unge, som har været ramt af Covid 19. Det er ikke alle yngre som slipper for langvarige mén - det er værd at huske på som ung, hvis I spørger mig.

Og i øvrigt så gælder det jo, at vi alle - uanset alder - skal overholde retningslinjerne om afstand, hygiejne, mundbind i offentlig transport mv.

Der er heldigvis også gode nyheder i en vanskellig tid.

I foråret oplevede vi, hvad det vil sige at miste fællesskabet omkring kultur og musik - også lokalt.

Nu går det til gengæld den rigtige vej.

Det har kunnet ses på tilmeldingerne til Tårnby Musikskole, hvor sæsonen nu er i fuld gang. Trods det at corona stadig er en del af vores hverdag, har belægningsprocenten på både hold og soloundervisning aldrig været højere.

Det synes jeg er utrolig positivt. Det viser hvad fællesskabet kan, og det viser hvor populær vores fantastiske musikskole er. De gør et rigtigt godt stykke arbejde.

Også på integrationsområdet er der godt nyt.

Det tværgående samarbejde på integrationsområdet i Tårnby viser atter sin styrke.

Denne gang i forhold til forebyggelse og håndtering af smitte med covid-19 blandt minoritetsgrupper.

Frivillige, Sprogskolen, Tårnbyhuse og kommunale medarbejdere på forskellige områder samarbejder på at sikre, at informationer fra myndighederne bliver formidlet og forstået.

Vi har her på det seneste haft en række arrangementer i Tårnby Kommune. Og jeg kan selvfølgelig garantere at vi overholder de sundhedsmæssige retningslinjer.

Den 7. september afholdte vi et vældig succesrigt erhvervstræf for Tårnbys virksomheder på Den Blå Planet.

Der var 50 deltagere - og både store og små virksomheder fra lokalområdet deltog.

Deltagerne på den Blå Planet fik lejlighed til at høre en række inspirerende oplæg, med såvel ny viden om udviklingsstrategier, og også om den aktuelle situation i Tårnby, hvor vi jo desværre er udfordret på en række områder, ikke mindst på grund af den lave aktivitet i lufthavnen, som har ført til markant stigende ledighed.

Virksomhederne har en stor rolle at spille i forhold til, at vi kommer videre fra den nuværende krise. Blandt andet er samarbejdet med vores fremskudte jobcenter i lufthavnen højt prioriteret.

Med vores relativt nye erhvervspolitik har vi lagt op til nye visioner for dialogen med erhvervslivet, det havde jeg selv fornøjelsen af at holde oplæg op. Jeg mødte stor lydhørhed.

Jeg havde også fornøjelsen af at deltage i Flagdagen for Danmarks udsendte den 5. september.

Omkring 60.000 danskere har siden 1948 været udsendt til et af verdens brændpunkter. Det kan være soldater, politifolk eller udsendte fra nødhjælpsorganisationer.

Vi skylder dem uendeligt meget, og det fik jeg selvfølgelig også nævnt i min tale.

De lokale veteraner og deres pårørende blev mødt af kommunens flagallé, hvor Dannebrog vajede i vinden.

De har truffet svære beslutninger - også beslutninger som har betydet forskel på liv og død.

De har gjort Danmark ære og vi skylder dem alle hæder og ære for deres indsatser ude i verdens brændpunkter.

Den 8. september havde vi den anden Grundlovsceremoni i kommunen. Vi fejrede nyt dansk statsborgerskab for 17 Tårnby borgere. Det var meget festligt og der var en utrolig god stemning i Rådhushallen, hvor vi var knap 50 samlet, da pårørende også var velkomne.

De to lærere og Ida Kudo og Jacob Broholm fra Tårnby Musikskole bidrog med smukke musik- og sangindslag - det gjorde dagen endnu bedre.

 

Jeg vil også lige se lidt frem. Og i den forbindelse glæder jeg mig til den 12. oktober, hvor vi indvier den nye svømmehal på Vestamager.

Svømmehallen bliver et fantastisk aktiv og en samlingspunkt for idræt og sport på Vestamager.

Der bliver gratis indgang for børn under 18 år hele uge 42

Jeg håber også, at I glæder jer til åbningen.

 

Ikke mere fra mig for nu - pas nu på jer selv og hinanden. Og god weekend.

 

Allan S. Andersen

Borgmester

×

Cookie info