Åbenhed og beboer- og pårørende inddragelse på kommunens plejehjem

Dialog på plejehjem

Tårnby Kommune har åbenhed og borgerinddragelse på dagsordenen. Et af de områder, der er højt prioritet er, hvordan beboerne og pårørende bliver inddraget på kommunens 5 plejehjem.

07.09.2020
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Sundheds- og Omsorgsudvalget behandlede på sit møde den 24. august 2020 en evaluering af de tiltag, plejehjemmene har gennemført for at skabe større opmærksomhed om Bruger- og Pårørenderådenes virke på kommunens plejehjem.

En af de helt store udfordringer er beboerinddragelsen, der er udfordret af mange demente beboere og vanskeligheder med at rekruttere pårørende til rådene.

Plejehjemmene er på denne baggrund blevet opfodret til at sætte forsøg i gang med alternative løsninger, hvor beboerne og pårørende inddrages i aktiviteter og generelle forhold på kommunens plejehjem.

Formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget Einer Lyduch udtaler i den forbindelse:

"Det har været en god og vigtig proces at få sat fokus på, hvordan man her i 2020 inddrager beboere og deres pårørende. Einer Lyduch opfordrer specielt de pårørende til at hjælpe plejehjemmene med gode ideer til andre måder at få inddraget beboerne i aktiviteter og livet generelt på plejehjemmene."

Borgmester Allan S. Andersen oplyser:

"Jeg er glad for, at plejehjemmene har fokus på beboere- og pårørendeinddragelse og ser frem til at kunne følge de nye forsøg, der igangsættes. Dialogen i trekanten mellem beboere, pårørende og plejepersonalet er vigtig for en fortsat udvikling af kvaliteten af det gode arbejde, der allerede foregår på vores 5 plejehjem."

×

Cookie info