Tårnby strammer op på arbejds- og uddannelsesklausulerne og kontrollen

Silhuetter Af Arbejdende Mennesker

Kommunalbestyrelsen har netop godkendt nye, reviderede og strammere arbejds- og uddannelsesklausuler.

29.10.2020

Når kommunen bygger nyt, renoverer bygninger mv. og indkøber tjenesteydelser skal arbejdsforholdene være i orden, og der skal tages socialt ansvar, blandt andet ved at der ansættes lærlinge eller elever.

Det er der fortsat bred politisk opbakning til i Kommunalbestyrelsen.

De eksisterende klausuler revideres og strammes efter beslutningen. Det betyder blandt andet at:

  • Leverandørerne skal sørge for ansættelsesbeviser til alle medarbejdere ved et projekt, på et sprog, der forstås af medarbejderne
  • Medarbejderne skal have gyldig opholds-og arbejdstilladelse i Danmark
  • Leverandørerne skal sikre anmeldelse til RUT registret (register over udenlandske tjenesteydere)
  • Overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen sikres endnu bedre
  • Arbejdsklausulen anvendes ved bygge-og anlægskontrakter med en varighed på min. 6 måneder og en værdi på mindst 5 mio kr. og/eller en lønsum på 4 mio kr. For tjenesteydelseskontrakter gælder det samme
  • Der kræves dokumentation for det krævede antal elever/lærlinge
  • Der er stadig fokus på kædeansvaret. Det betyder, at også underleverandører skal overholde klausulerne

For at sikre, at klausulerne overholdes, vil der blive udført kontroller. Tårnby Kommune har indgået et samarbejde med revisionsfirmaet PWC om at udføre disse kontroller, som blandt andet vil inkludere besøg hos leverandører på byggepladser.

Borgmester Allan S. Andersen siger:

"Vi udvider, reviderer og strammer vores klausuler, så det bliver endnu mere tydeligt, hvad vi politisk forventer af leverandører, entreprenører, mv. Jeg er meget glad for den brede opbakning, der er i Kommunalbestyrelsen til dette. Klausulerne er helt afgørende for, at vi som kommune bidrager til et sundt og velfungerede arbejdsmarked uden social dumping".

×

Cookie info