Nyhedsbrev fra Tårnbys borgmester den 23. oktober 2020

Melding til Tårnbys borgere fra borgmester Allan S. Andersen

23.10.2020

Det ser ikke godt ud med hensyn til antallet af smittede med Corona virus. Det gælder i hele landet, og dermed også i Tårnby Kommune. Det går faktisk den gale vej.

Vi må regne med, at der fra de centrale myndigheder vil komme meldinger om yderligere restriktioner - måske allerede senere på dagen.

Det er en ulykkelig situation for samfundet og os alle. Vores erhvervsliv i Tårnby er fortsat hårdt ramt af krisen, og ledigheden er desværre meget høj, lokalt hos os.

Midlertidigt Corona teststed

I uge 45 vil der være mulighed for at blive podet og dermed testet for Corona virus på adressen Gl. Kirkevej 98 i stuen.

Det er i bygningen, der ligger mellem Brandstationen og Sundhedscentret.

Tilbuddet gælder i hele uge 45 og er supplement til de øvrige muligheder der er for at blive testet for Corona virus.

Det er Region Hovedstaden der i samarbejde med kommunen etablerer dette tilbud.

Der vil være mulighed for - uden tidsbestilling - at komme forbi på alle hverdage mellem klokken 10 og 16 og blive testet.

Det er medarbejdere fra regionen, som vil være til stede og udføre testene.

Husk at medbringe sundhedskort. Tilbuddet etableres, fordi der er en stigning i antallet af smittede i øjeblikket. Det gælder for alle borgere over 2 år.

Sundhedscenter Tårnby

Teknologi fylder mere og mere i vores dagligdag. Dette gør sig også gældende i Sundhedscenter Tårnby, hvor man hele tiden er opmærksomme på, hvordan man eksempelvis sammensætter træningsforløb, så de giver mest effekt for borgeren - også i en coronatid.

I den forbindelse afprøver Sundhedscentret digitalt understøttet træning i eget hjem til den ældre borgergruppe. I praksis betyder det, at borgeren får udleveret en mobiltelefon og en censor, som kan registrere mængden af fysisk aktivitet og motivere til træning af relevante aktiviteter. Således kan borgerne træne superviseret i eget hjem, når det passer.

Forløbet sammensættes så der er sideløbende genoptræning i Sundhedscentret og løbende dialog med terapeuten. Formålet er at motivere til hjemmetræning i genoptræningsperioden og sikre gode træningsvaner, som kan fastholdes efter endt genoptræning.

Ældreområdet

Den systematiske podning af plejepersonalet er gået i gang. Det sker i et samarbejde mellem Tårnby Kommune, regionen og testcenter Danmark.

Efter smitteudbruddet på plejehjemmet Løjtegårdsvej er de fleste beboere meldt raske igen. Vi er optimistiske og det tyder på, at det er lykkedes personalet at inddæmme smitten. Der skal herfra sendes en stor ros til personalet på Løjtegårdsvej for deres flotte håndtering af en særdeles vanskelig situation.

Buslinje 32 kører kun på el

Søndag den 18. oktober kunne vi i Tårnby markere, at vi har fået en helt ny buslinje. Nemlig linje 32, som kører fra Kastrup station til Ørestad station. Linjen er en elbus, og det er første gang at Movia åbner en linje, som er født som elbuslinje.

I stedet for at indsætte en dieselbus, så kan alle borgere i Tårnby Kommune nu se frem til renere luft og mindre støj.

Over 200.000 kunder om året vil efter Movias estimat kunne hoppe på kommunens nye grønne linje 32.

Linjen er med til at forbedre infrastrukturen i vores kommune. Det bliver langt nemmere at komme på tværs af kommunen. Det er en buslinje, som vi har manglet før.

Borgermøde om energirenovering

Onsdag i denne uge kunne vi afholde det fjerde borgermøde om skift fra oliefyr til varmepumper. Vi havde inviteret en gruppe boligejere ind på Hovedbiblioteket for at give dem information om fordelene ved et skifte.

Det handler selvfølgelig om mindre CO2 udledning, et bedre klima, økonomiske besparelser, værdiforøgelse af boligen, og så giver skiftene også flere arbejdspladser, hvilket vi jo har brug for.

Ny hjemmeside

I slutningen af januar næste år får kommunen en helt ny hjemmeside. Det bliver en borger- og brugervenlig hjemmeside, som jeg håber alle borgere i kommunen vil få stor glæde af. Der pågår et større arbejde i øjeblikket med at få siden klar til brug. Men I kan godt glæde jer, så meget kan jeg afsløre allerede nu.

Hjemmesiden vil understøtte flere af de mærkesager, som I har hørt om fra min side tidligere. Det vil sige, at hjemmesiden vil bidrage til mere borgerinddragelse og større åbenhed i vores kommune.

Seniorrådsvalg

Alle borgere i kommunen over 60 år har mulighed for at stemme til Seniorrådsvalget, der afholdes den 19. november.

Seniorrådet er nedsat ved lov og består her i Tårnby Kommune af 5 medlemmer samt et antal suppleanter, som er valgt ved direkte valg for 4 år.

Seniorrådets opgave er at rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål, samt at fungere som kontaktorgan mellem borgere og kommunalbestyrelse ved tilrettelæggelse af kommunens service til ældre. I praksis betyder det at seniorrådet høres i politiske sager som berører kommunens ældre borgere, og kan komme med forslag til de politiske udvalg.

Rådet står for et meget vigtigt arbejde for kommunens ældre, og for os politikere. Det skal vi alle støtte. Jeg vil opfordre alle stemmeberettigede i Tårnby om at støtte op om Seniorrådet ved at stemme til dette efterårs valg.

Se kandidaterne lige her 

Ikke mere fra mig for denne gang. Pas på hinanden derude, og husk nu at vi sammen skal bekæmpe smitten, der er derude. Vi skal holde sammen - hver for sig.

God weekend ønskes.

 

Allan S. Andersen

Borgmester

×

Cookie info