Nyhedsbrev fra Tårnbys borgmester den 2. oktober 2020

Melding fra borgmester Allan S. Andersen til Tårnbys borgere

02.10.2020

  Allan Andersen foto

Luftfarten er forsat i knæ og der er desværre nu tegn på, at vi må ruste os med yderligere tålmodighed i forhold til, hvornår den internationale lufttrafik vil være tilbage på niveauet fra før Corona.

Måske skal vi vende os til det som mange kalder "New normal", hvor meget ikke vil blive som før Corona. Det gælder nok særligt luftfarten. Derfor har meget af mit 2020 indtil nu været fokuseret på at hjælpe de lokale virksomheder og borgere gennem krisen.

Jeg nedsatte tidligt en såkaldt tænketank for at være i tæt dialog med virksomhederne og for at have et så nøjagtigt billede af situationen som muligt.

Jeg har været i løbende dialog med ministre for at sikre, at der er opmærksomhed på situationen i Tårnby, fordi Corona og afmatningen af luftfarten vil få betydelige konsekvenser for Tårnby.

Jeg tog også initiativ til at få oprettet et særligt jobcenter, som hjælper alle de opsagte medarbejdere videre på arbejdsmarkedet. Det kalder vi Jobcenter CPH.

Lige nu er:

  • 4500 stillinger nedlagt i lufthavnsrelaterede virksomheder.
  • Ledigheden i Tårnby er steget med næsten 500 personer
  • 250 borgere er omfattet af den særlige varslingsindsats, og skal hjælpes i arbejde, så de ikke også bliver ledige

Som borgmester i en kommune med så mange virksomheder i en svær situation og med så mange borgere, der er kommet eller kan risikere at komme i en vanskelig økonomisk situation, så sover man både mindre og mere uroligt.

Vi skal holde hånden under erhvervslivet og vi skal også være i stand til at kickstarte produktionen på den anden side af Corona. Mit fokus har derfor været rettet mod at hjælpe virksomhederne lokalt, men også mod at sikre nye erhvervsområder og tiltrække virksomheder til vores kommune, for desværre er det også mit billede, at nogle af de mange nedlagte stillinger i luftfarten ikke kommer tilbage.

Derfor skal vi tænke nyt og skabe plads til andre erhverv.

Mindst lige så vigtigt har det for mig været på bedst muligt at kunne hjælpe de opsagte videre.

Jobcenter CPH er et godt eksempel på, at kommunalbestyrelsen, mange ministerier, mange faglige organisationer, virksomheder og uddannelsesinstitutioner rykker sammen for at hjælpe alle de opsagte i de lufthavnsrelaterede virksomheder.

Vi har også i kommunalbestyrelsen valgt at sikre, at jobcenteret er i bedre stand til at hjælpe de personer, som allerede er blevet ledige. Vi har tilført ekstra ressourcer, så der kan leveres en respekt- og effektfuld indsats.

Jeg håber, at vores mange initiativer vil være med til at hjælpe de medborgere, som har mistet deres arbejde som følge af Corona. Det fortjener de og deres familier.

Jeg ved, at det bliver en stor opgave at lykkes, som jeg og de ansatte vil gå til med stor ydmyghed, men også stor arbejdsomhed.

Amarminoen åbner snart

Amarminoen bliver en 24 km lang vandrerute gennem Naturpark Amager, og den åbner den 9. oktober, som også er skolernes motionsdag. Børn fra flere lokale skoler vil lægge turen forbi den nye rute, som en del af deres motionsdag.

Ruten går gennem Naturpark Amagers mange forskelligartede landskaber. Fra DR Byen i nord til Dragør i syd eller modsat. Undervejs kommer man blandt andet igennem store åbne strandenge, et fuglereservat i international klasse og Danmarks største selvsåede birkeskov.

Over en million mennesker besøger hvert år Naturpark Amager, der byder på et væld af sjældne fugle og planter. En ny markeret vandresti kan være med til at tiltrække nye besøgende, der er på udkig efter en eller flere hele dages vandring i uspoleret natur. Amarminoen går blandt andet igennem Kalvebod Fælled, der er et af landets vigtigste vådområder og byder på et væld af ande- og vadefugle.

Jeg glæder mig til at åbne ruten sammen med miljøministeren og borgmesterkollegaer fra Dragør og København.

Alle byggesager bliver digitale

Tårnby Kommune har i en årrække haft dele af byggesagsarkivet lagt digitalt op på weblager.dk.

Det resterende papirarkiv har man kun kunnet få adgang til ved at komme forbi Rådhuset og se sagerne igennem.

Den sidste del af papirarkivet er i sidste uge sendt til scanning i Esbjerg.

Jeg glæder mig over det forbedrede serviceniveau ved at der åbnes for en 24-7 service for dem, der har brug for at se sager i arkivet. Man kan nu klare det hjemmefra eller i virksomheden ved at man selv kan slå op i arkivet.

Tårnby Kommune passer på personfølsomt materiale, og hvis der er en hængelås på det dokument, som man efterlyser, kan de følsomme oplysninger fjernes og man kan få dokumenterne digitalt ved at skrive til byggesag@taarnby.dk

Plejehjem og sundhedsområdet

Som omtalt i mit seneste nyhedsbrev har der desværre været et smitteudbrud af Corona på Plejehjemmet Løjtegårdsvej.

Plejehjemmet er i løbende dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed og følger retningslinjerne for, hvordan smitteudbrud skal håndteres.

De smittede beboere er isolerede på plejehjemmet, og de smittede medarbejdere er hjemsendt, indtil de igen er raske. En enkelt beboer er allerede erklæret rask igen, og vi forventer, at plejehjemmet snart er helt smittefrit igen.

Sundhedsstyrelsen har skærpet retningslinjerne for brugen af værnemidler på sundheds- og ældreområdet og visse dele af socialområdet. Øget brug af masker og mundbind skal forebygge smitte i situationer, hvor det ikke er muligt at holde afstand, også selvom der ikke er påvist eller mistanke omkring COVID-19.

Dette betyder, at personalet i Sundhedscentret fremadrettet vil anvende mundbind jf. retningslinjerne, når det ikke er muligt at holde afstand i forskellige trænings-, undersøgelses- og samtalesituationer. Alle borgere opfordres desuden til at medbringe mundbind, som skal anvendes ved tæt kontakt.

Fra Styrelsen for Patientsikkerhed har vi i øvrigt fået påbud om at forlænge besøgsrestriktionerne på plejehjemmene til den 1. november. Det vil sige, at besøg som udgangspunkt skal ske udenfor, og at indendørs besøg kun må ske, hvis beboeren er i en særlig kritisk situation eller at den besøgende er nærmeste pårørende til beboeren.

Det er svære vilkår, men nødvendige restriktioner i den nuværende situation. Man kan altid forhøre sig hos plejehjemslederen telefonisk, hvis man er i tvivl om, hvad der er det rigtige at gøre i forbindelse med et besøg.

 

Ikke mere fra mig for denne gang. Jeg ønsker en dejlig weekend til jer alle.

 

Allan S. Andersen

Borgmester

×

Cookie info