Coronasituationen i Tårnby lige nu

I Tårnby Kommune er smittetallet heldigvis på vej ned, men vi ligger stadig højt.

14.10.2020

Allan Andersen foto

Smittetallene ændrer sig fra dag til dag. I sidste uge var Tårnby Kommune en overgang den kommune i landet med det højeste smittetal, men heldigvis er tallet nu nedbragt betydeligt.

Vi ligger dog pr. dags dato fortsat i den høje ende med 38 smittede den seneste uge, hvilket giver en placering som nummer 12 af landets 98 kommuner. Det gælder i denne fase om at holde fast og overholde alle retningslinjer fra de centrale myndigheder.

Kommunalbestyrelse og ledelsen i kommunen ser med alvor på den nuværende situationen omkring Corona.

Vi holder derfor godt øje med smittetallene, og der holdes ugentlige møder med Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor tallene for Tårnby drøftes mere i detaljen. Fra disse drøftelser ved vi, at der indtil nu ikke har været bestemte boligområder eller bestemte befolkningsgrupper, der er smittet i Tårnby. Det betyder, at der heller ikke har været grundlag for at iværksætte særlige, målrettede initiativer over for en eller flere gruppe af borgere i kommunen.

På vores plejehjem, skoler, dagtilbud og øvrige kommunale institutioner er der helt klare regler og procedurer for håndtering af smittetilfælde i tilknytning til bl.a.

Der kommunikeres direkte til berørte institutioner, når det er relevant, og der er udbrud. Ligeledes informeres forældre til børn i folkeskolen via de vante kilder, det er på skoleområdet ikke mindst via Aula.

Som tidligere omtalt på kommunens hjemmeside, i pressen og andre steder har der været et større udbrud af smitte på Plejehjemmet Løjtegårdsvej. Det ser nu ud til at være under kontrol, og inden for overskuelig fremtid, forventer vi, at alle beboere kan erklæres smittefri.

Det er en fælles opgave og udfordring at få smittetallene i bund igen. Vi må og skal sammen gøre en indsats for at vi kommer på rette spor igen. Så husk de velkendte retningslinjer, og overhold altid påbud og instruktioner.


Allan S. Andersen

Borgmester

×

Cookie info