Tårnby skal lave lokale klimahandlingsplaner efter internationale standarder

Tårnby Kommune er nu blandt de 46 nye kommuner, der for alvor sætter turbo på den lokale klimaindsats. Gennem projektet ’DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark’ skal de alle udvikle klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalen. Parterne bag – Realdania, KL og regionerne – kalder interessen for overvældende.

19.11.2020

46 kommuner har sat sig et klart klimamål: Inden 2050 vil de alle være netto nul-udledende af drivhusgasser. Vejen derhen hedder en topambitiøs, lokal klimahandlingsplan, som kommunerne nu skal udvikle med støtte fra Realdania, KL og landets fem regioner.

Parterne bag - foreningen Realdania, KL og landets fem regioner - kunne i september løfte sløret for et nyt, stort klimapartnerskab under navnet 'DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark'. Her inviterede de samtlige af landets kommuner til at udvikle klimahandlingsplaner med et ambitionsniveau, der matcher Parisaftalen. Siden har 46 kommuner fra hele landet meldt sig klar i den første ud af i alt 2 ansøgningsrunder.

Borgmester Allan S. Andersen siger:

"Det er utrolig vigtigt, at vi i Tårnby er blandt de 46 mest ambitiøse kommuner på klimaområdet. Vi har i gennem en årrække arbejdet i den rigtige retning i Tårnby, og nu bliver målet endnu mere klart - både for os selv og for omverdenen. Det glæder mig meget, at vi nu kommer til at arbejde med klimahandlingsplaner efter internationale standarder, og bliver en del af et samarbejde, som vil være til gavn for alle parter".

Fra KL er meldingen denne:

"Da ansøgningerne til projektet begyndte at tikke ind fra kommuner i hele landet, var det endnu en klar markering af, at engagementet og ønsket om at tage det lokale klimalederskab på sig er kæmpestort. Det er fantastisk at mærke, hvordan det her er en hjertesag for kommunerne og borgerne. Det er i hverdagen i lokalsamfundene, vi for alvor kan bidrage til at nå målet om at være klimaneutrale i 2050. Fra kommunernes side ser vi frem til et tæt samarbejde med alle gode lokale kræfter - borgere, erhvervsliv og civilsamfund - og jeg glæder mig til at følge med i udviklingen af nye lokale klimahandlingsplaner, og de spændende projekter, de kaster af sig over hele landet," siger Jacob Bundsgaard, formand for KL.

Vigtigt klimapartnerskab mellem kommuner og regioner

De 46 kommuner skal undervejs i arbejdet med klimahandlingsplanerne hente faglig sparring og rådgivning fra fem nyoprettede regionale organiseringer - en i hver region. Her vil faglige medarbejdere fra KL's Kommune Kontakt Råd, fra landets fem regioner og fra relevante lokale operatører levere rådgivning og sparring til de nye kommuner i DK2020 og facilitere deres arbejde med at udvikle klimaplaner.

"DK2020 er et vigtigt klimapartnerskab mellem kommuner og regioner, der skal sætte yderligere fart på den grønne omstilling i hele Danmark og reducere

vores klimaaftryk. Vi ser frem til et tæt samarbejde med kommunerne i de nye fora, hvor vi også bygger videre på eksisterende samarbejder, der har givet gode resultater fx inden for klimatilpasning. I regionerne er vi klar til at bringe vores viden og erfaringer i spil, så alle kommuner får udarbejdet ambitiøse, men også realistiske klimahandlingsplaner. Med Realdania og CONCITO som samarbejdspartnere har vi et stærkt udgangspunkt for at omsætte overordnede mål til lokal og regional handling," siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner. 

Klimaplaner skal pege på konkrete tiltag

Det særlige ved de klimahandlingsplaner, som kommunerne udarbejder i DK2020, er, at alle væsentlige kilder til drivhusgasudledning skal håndteres. Det er blandt andet transport, landbrug, energi, bygninger, byudvikling og kommunens egne biler og ejendomme. I klimahandlingsplanen skal hver kommune udpege konkrete klimatiltag, der tilsammen sikrer en nettonul-udledning senest i 2050 for hele kommunens geografiske område. Derudover skal klimahandlingsplanen komme med konkrete bud på, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringer, inden planen til sidst bliver godkendt af det internationale bynetværk C40.

"Konsekvenserne af klimaforandringerne er allerede hverdag i landets kommuner og regioner.

Og det er lokalt og regionalt, at mange af udfordringerne konkret kan løses. Derfor har de danske kommuner og regioner en absolut nøglerolle i klimakampen. I DK2020 spiller de tæt sammen, og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det unikke samarbejde, vi har fået op at stå her, vil skrive verdenshistorie. Og det vil inspirere både klimaaktører her i landet og internationalt, hvor medlemmerne af det bynetværk C40, som DK2020 udspringer af, i den grad kigger mod de danske kommuners klimaarbejde," siger Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania.

Undervejs vil de 46 kommuner både kunne sparre med hinanden, men også med de 20 pilotkommuner, der siden 2019 har været i gang med at udarbejde klimahandlingsplaner efter samme standard med støtte fra Realdania. 

×

Cookie info