Det nye seniorråd er nu sammensat

I går den 19. november var der valg til Seniorrådet. Med en valgdeltagelse på lidt over 11 procent, så var der flere end sidst der stemte denne gang.

20.11.2020

Seniorrådet er nedsat ved lov og består her i Tårnby Kommune af 5 medlemmer samt et antal suppleanter, som er valgt ved direkte valg for 4 år.

Seniorrådets opgave er at rådgive Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål, samt at fungere som kontaktorgan mellem borgere og Kommunalbestyrelse ved tilrettelæggelse af kommunens service til ældre. I praksis betyder det at seniorrådet høres i politiske sager som berører kommunens ældre borgere, og kan komme med forslag til de politiske udvalg.

Sammensætningen er efter valget denne:

  • Erik Rostell Gregersen
  • Johnny Fredelund
  • Kirsten Sietam
  • Kate Rasmussen
  • Jonna L. S. Jensen
×

Cookie info