Borgmesterens nyhedsbrev den 20. november 2020

Melding til Tårnbys borgere fra borgmester Allan S. Andersen

20.11.2020

Kastrupgårdsamlingen

Den 12. november åbnede Kastrupgårdsamlingen en ny udstilling på en lidt anderledes måde end sædvanligt. Af hensyn til Coronaen, så var den normale aftenfernisering rykket til hverdagstimerne.

Åbningstiden var blevet udvidet fra kl. 11:00 til 17:00, så antallet af gæster kunne spredes ud over flere timer. Den udvidede åbning var en markering af den ny udstilling:  'So Far Away' af den danske kunstner Jacob Rantzau, hvis monumentale malerier har indtaget museets sale.

Her går realisme, klimakrise og mystiske menneskeskæbner hånd i hånd. Udstillingen har tidligere været vist på Vendsyssel Kunstmuseum i vinteren 2019-2020, men vises nu i en opdateret udgave skabt til Kastrupgårdsamlingen.

Som på alle andre kulturinstitutioner skal man nu bære mundbind, når man besøger Kastrupgårdsamlingen og huske at spritte af. Man har altid skullet holde lidt afstand til kunstværkerne, men i kraft af Coronaen så skal man nu også holde afstand til andre gæster. Heldigvis er der mere end rigeligt plads til at gøre netop det på Kastrupgårdsamlingen.

Læs mere om udstillingen på www.kastrupgårdsamlingen.dk 

Det nye seniorråd er nu sammensat

I går den 19. november var der valg til Seniorrådet. Med en valgdeltagelse på lidt over 11 procent, så var der flere end sidst der stemte denne gang.

Seniorrådet er nedsat ved lov og består her i Tårnby Kommune af 5 medlemmer samt et antal suppleanter, som er valgt ved direkte valg for 4 år.

Seniorrådets opgave er at rådgive Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål, samt at fungere som kontaktorgan mellem borgere og Kommunalbestyrelse ved tilrettelæggelse af kommunens service til ældre. I praksis betyder det at seniorrådet høres i politiske sager som berører kommunens ældre borgere, og kan komme med forslag til de politiske udvalg.

Jeg ser frem til samarbejdet med det nye Seniorråd i Tårnby. Tillykke til de valgte!

Sammensætningen er efter valget denne:

  • Erik Rostell Gregersen
  • Johnny Fredelund
  • Kirsten Sietam
  • Kate Rasmussen
  • Jonna L. S. Jensen 

Besøg på plejehjemmene

De nye midlertidige besøgsrestriktioner betyder en lempelse i forhold til de eksisterende.

Beboere på plejehjemmene har nu mulighed for at få besøg af yderligere to faste pårørende i et dertil indrettet besøgsrum.

De nye besøgsrestriktioner betyder

1)    at besøg i den del af boligen, som beboeren selv råder over, kan ske, hvis

  1. besøget sker i en kritisk situation, eller
  2. den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren

2)    at besøg kan ske i et dertil indrettet besøgsrum af højst tre faste nære pårørende (det vil sige den nærmeste pårørende og yderligere to faste nære pårørende), dog højst to nære pårørende ad gangen

3)    at besøg i andre situationer end de situationer, som er omfattet af pkt. 1 og 2, skal foregå på udendørs arealer.

Det er plejehjemmets ledelse, der skal sikre, at besøg sker under behørig hensynstagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Ved henvendelse til det enkelte plejehjem kan man få mere information om besøgsmuligheder.

Der gælder særlige regler for besøg på Plejehjemmet Løjtegårdsvej, som fortsat har eget påbud, og er derfor ikke en del af de nye lempelser.

Corona-udbrud i Vuggestuen Skottegården 

Der har desværre været et tilfælde af Corona-smitte i Vuggestuen Skottegården. En medarbejder er blevet testet positiv for virussen. 

Det har berørt det meste at vuggestuen, som har været nedlukket i nogle dage. 

Tårnby Forsyning vandt fornem pris

European Heat Pump Association (EHPA) har netop tildelt Tårnby Forsyning prisen for Årets varmepumpe by indenfor store varmepumper. Det er en fin anerkendelse af selskabets unikke, smarte og grønne energicentral, der blev indviet på renseanlægget i september.

Tårnby Forsyning har fået tildelt prisen i den såkaldte 'DECARBINDUSTRY category', der omhandler store varmepumper med kombineret varme og køling i en symbiose med spildevand, grundvand og energi.

Prisen anerkender det mest effektive, smarte og bæredygtige lokale varmepumpe-projekt. Et projekt hvor en række kendte teknologier integreres på en unik måde.

Det er en stor og vigtig anerkendelse, som vi får med denne pris. I Tårnby Kommune ser vi varmepumper som fremtidens varmekilde, der hvor vi ikke har mulighed for at tilbyde borgerne fjernvarme. For at øge kendskabet til varmepumper har vi flere gange holdt borgermøder om mulighederne med varmepumper til erstatning for olie og gasfyr. Hver bygning eller bolig der konverteres, har en stor CO2-reduktion og er den langt mest effektive måde at reducere sin CO2-udledning. I Tårnby Kommune arbejder vi på at udfase den fossile opvarmning og erstatte den med fjernvarme eller varmepumper. Det være sig både egne bygninger, hos private og i erhvervslivet.

Turbo på klimaindsatserne 

Tårnby Kommune er nu blandt de 46 nye kommuner, der for alvor sætter turbo på den lokale klimaindsats. Gennem projektet 'DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark' skal de alle udvikle klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalen. Parterne bag - Realdania, KL og regionerne - kalder interessen for overvældende.

46 kommuner har sat sig et klart klimamål: Inden 2050 vil de alle være netto nul-udledende af drivhusgasser. Vejen derhen hedder en topambitiøs, lokal klimahandlingsplan, som kommunerne nu skal udvikle med støtte fra Realdania, KL og landets fem regioner.

Parterne bag - foreningen Realdania, KL og landets fem regioner - kunne i september løfte sløret for et nyt, stort klimapartnerskab under navnet 'DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark'. Her inviterede de samtlige af landets kommuner til at udvikle klimahandlingsplaner med et ambitionsniveau, der matcher Parisaftalen. Siden har 46 kommuner fra hele landet meldt sig klar i den første ud af i alt 2 ansøgningsrunder.

Det er utrolig vigtigt, at vi i Tårnby er blandt de 46 mest ambitiøse kommuner på klimaområdet. Vi har i gennem en årrække arbejdet i den rigtige retning i Tårnby, og nu bliver målet endnu mere klart - både for os selv og for omverdenen. Det glæder mig meget, at vi nu kommer til at arbejde med klimahandlingsplaner efter internationale standarder, og bliver en del af et samarbejde, som vil være til gavn for alle parter.

Ikke mere fra mig for denne gang. Alle ønskes en dejlig efterårsweekend.

 

Allan S. Andersen

Borgmester

×

Cookie info