Vi passer på vores sundhedspersonale

Borger der vaccineres

Kommunen modtager mange henvendelser fra borgere der er bekymret for de ansatte i ældreplejen.

29.03.2020
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Er de ansatte i sundhed- og ældreplejen beskyttet godt nok?

Vi får henvendelser fra borgere, som er bekymret for deres nærmeste, som er ansat i ældreplejen. Bekymringen er forståelig, de ansatte har jo en stor kontaktflade i dagligdagen. 

Vi har en dygtig og generelt meget erfaren stab af sundhedsfagligt uddannet personale, som tager sig rigtig godt af vores ældre og svage borgere. De yder en stor og uundværlig indsats. 

Vi følger Sundhedsstyrelsens og Statens Serums Instituts anbefalinger

Det er en vanskelig tid, og der er meget information og mange udmeldinger i medierne, som kan skabe bekymring. Både hjemmeplejen og plejehjemmene overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer og Serums Instituttets retningslinjer for personalets kontakt med covid-19 smittede/mistænkte borgere og brug af værnemidler.

Der er lidt andre regler for Sundhedspersonalet end for resten af befolkningen

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for sundhedspersonale er lidt anderledes end for resten af befolkningen. Sundhedspersonale kommer ikke i karantæne, men sendes derimod omgående hjem, hvis de udviser selv milde symptomer på Covid-19. Når medarbejderen har været uden symptomer i 48 timer, må de komme tilbage til arbejde. 

Det har Regeringen og Sundhedsstyrelsen vurderet nødvendig for at der fortsat er tilstrækkelig personale til at passe på vores ældre og sårbare borgere og patienter i hele landet. 

Tårnby Kommune er i daglig kontakt med Amager/Hvidovre hospitaler og med Sundhedsstyrelsen, så vi er fuldstændig sikre på, at vi håndterer situationen korrekt. 

Test for Covid-19

Hvis der kommer en udbrud, f.eks. på et plejehjem, hvor det vil være svært at sikre isolation, afstand, hygiejne m.v., er der indgået en aftale med Region Hovedstaden om at medarbejderne vil blive prioriteret i forhold til at blive testet. 

Er der nok værnemidler?

Vi er i Tårnby Kommune ikke løbet tør for værnemidler. Vi er løbende i kontakt med vores leverandører og vi annoncerer også lidt alternativt for at være på forkant med situationen.

 Vi får stadig ekstra sendinger af værnemidler, og hvis alt går som forventet, vil vi ikke løbe tør. 

Bruger personalet værnemidlerne korrekt?

Anvendelse af værnemidler til personalet følger nøje Seruminstituttets retningslinjer. Desuden er vores sundhedsfagligt personale fra deres uddannelser uddannet i at håndtere borgere i isolation og med stor smitterisiko og i at anvende værnemidler. 

Personalet er vant til at besøge borgere både i eget hjem eller i en plejebolig, som er isoleret på grund af mere almindeligt forekommende med meget smitsomme sygdomme.

Venlig hilsen

Allan S. Andersen
Borgmester

×

Cookie info