Ti anbefalinger om trivsel

Trivsels-udvalgets anbefalinger

I Tårnby Kommune vil vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget som muligt. Vi er optagede af at skabe en skole, der giver alle mulighed for at være en del af fællesskabet.

10.03.2020
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Børne- og Kulturforvaltningen inviterede derfor elever, forældre fra skolebestyrelserne og medarbejdere fra forvaltningerne for Børne- og Kultur samt Arbejdsmarked og Sundhed med i en anbefalingsgruppe, der skulle bidrage med et bredere blik på, hvordan vi kan styrke den brede elevtrivsel for de 10-16 årige i Tårnby Kommune.  

Initiativet er en del af Tårnby Kommunes strategi for åbenhed og øget borgerinddragelse.

Anbefalingsgruppen mødtes to aftener i januar 2020. På første møde bød formanden for Børne- og Skoleudvalget, Mads Vinterby, velkommen til en aften med oplæg ved børnepsykolog Rasmus Alenkær og skolechef Per Trudslev. Herefter tog elever, forældre og medarbejdere hul på arbejdet med at formulere vejledende anbefalinger til styrkelse af børn og unges trivsel under fem temaer: Fysisk trivsel, Fysiske rammer, Mental trivsel, Inkluderende fællesskaber og Alle børn i skole (fravær).

Anbefalingsgruppen afsluttede arbejdet med at formulere ti anbefalinger, og på Børne- og Skoleudvalgets møde 5. marts 2020 overdrog repræsentanter fra anbefalingsgruppen de vejledende anbefalinger til Børne- og Skoleudvalget. Udvalget vil kigge nærmere på anbefalingerne og arbejde videre med at skabe trivselsfremmende initiativer og indsatser, der understøtter ønsket om øget trivsel blandt børn og unge i Tårnby Kommune.

×

Cookie info