Statusmelding fra borgmesteren den 20. marts 2020

Allan Andersen foto

Så er den første uge med nedlukning af en stor del af kommunen gået.

20.03.2020
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Vi har haft lukkede skoler og daginstitutioner, dog med mulighed for nødpasning. I det hele taget har vores drift på alle områder været meget berørt af situationen. Intet er som det plejer. Vi må nok forberede os på, at det kommer til at stå på nogen tid endnu.

Til alle forældre i kommunen vil jeg sige, at jeg ved det er en kæmpe udfordring for jer, der arbejder, og samtidig skal passe på jeres mindste og hjælpe med undervisning til jeres større børn. Husk på, at hvis I har børn med særlige behov, så står vi som kommune klar til at hjælpe med nødpasning.

Vi har haft et skarpt fokus på at opretholde pleje og omsorg for vores udsatte, svageste og ældre borgere. Ressourcerne prioriteres løbende, så vi kan løse de helt vitale opgaver - det betyder også, at der er mange ikke livsnødvendige driftsopgaver, som vi ikke kan løse i øjeblikket, det kan fx være rengøring.

Jeg oplever heldigvis stor forståelse fra jer borgere. Alle er berørt af den krise, vi er i.

Der skal lyde en stor tak til alle, der gør deres bedste for, at vi kommer igennem krisen på bedste vis. Tak til medarbejdere, frivillige og borgere.

Vi har valgt at give vores erhvervsliv en hjælpende hånd i denne svære tid. Det er blevet besluttet, at vi fremrykker betalinger til virksomheder, som har løst opgaver eller leveret varer eller tjenesteydelser. Det drejer sig om et beløb på ca. 45 mio. kroner, som ellers først skulle falde senere.

Vi er også ved at undersøge, om kommunen kan fremrykke nogle af vores anlægs- og vedligeholdelsesopgaver. Det kan for eksempel være opgaver på en skole, som først skulle laves i juli måned, men som på grund af nedlukningen af skolerne kan ske allerede nu. Dermed bliver der konkrete opgaver at løse for virksomhederne nu.

Derudover bliver der i forhold til kommunens erhvervslejemål mulighed for i de kommende to måneder at få henstand efter en konkret vurdering.

Til vores unge mennesker her i Tårnby vil jeg gerne sige, at jeg ved at de begrænsninger der er lagt ned over hele vores samfund ikke altid opleves lige let, når man er ung. Skoler og uddannelser er lukket ned, men der er også restriktioner på, hvordan vi må mødes. En stor del af ungdomslivet handler jo om at bruge tid med venner, til sammenkomster, til fester og fx til sportslige aktiviteter. Meget af det er ikke muligt lige nu. Jeg håber og tror på, at I alle respekterer de påbud, der er. Selvom man er frisk og ung, så kan smitten ramme. Det er ikke sikkert at den er slem at få som ung, men man kan viderebringe smitten til svage og ældre. Så følg de regler, der er. Og glæd jer over, at vi har alle de mange digitale muligheder, der gør, at vi kan være sociale alligevel".

 

Allan S. Andersen

 

Borgmester

×

Cookie info