Du kan stadig nå at give dit besyv med om Lokalplan 142 Tømmerup Haveby

Visualisering af Tømmerup Haveby

Tårnby Kommune har pga. af myndighedernes anbefalinger i forbindelse med Coronavirus/covid-19 aflyst borgermødet om byudviklingsprojektet i Tømmerup Haveby.

25.03.2020
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Mødet skulle have være holdt i festsalen på Skelgårdsskolen, Ugandavej 138-142, 2770 Kastrup, tirsdag d. 17. marts, kl. 17-19.

På borgermødet skulle projektudvikleren NREP og boligselskabet PAB fortælle om det boligudviklingsprojekt, der planlægges for i Tømmerup Haveby. Og vi ville have gennemgået en trafikanalyse af den forventede trafikale udvikling pga. projektet.

I mangel af et borgermøde i høringsperioden lægger vi nu mødematerialet ud på hjemmesiden, så du på denne måde får lidt ekstra baggrundsinformation om projektet.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg er i offentlige høring til og med d. 30. marts 2020, og du finder dem her:

Du skal sende dine bemærkninger til Teknisk Forvaltning enten via e-boks.dk eller via følgende link (kræver NEMID): 

Hvis du sender et høringssvar, skal du kun sende fortrolige eller personfølsomme oplysninger, hvis du vurderer, at de har relevans for sagen. Sundhedsoplysninger eller oplysninger om sociale forhold vil sjældent være relevante.

Vi ser frem til at få jeres bemærkninger.

Tårnby Kommune beklager, at vi ikke har kunnet supplere den formelle høring med en dialog ved et borgermøde.

×

Cookie info