Tårnby slipper for kæmpe regning med ny udligningsreform

Det først udmeldte udspil ville for et par måneder siden sende en regning på omkring 40 mio. kr. til Tårnby Kommune. Med den nye aftale på området slipper kommunens borgere for den merudgift.

05.05.2020
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Der er en god nyhed i en svær tid. Nemlig, at Tårnby Kommune alligevel ikke skal af med op mod 40 mio. kr., som det ellers blev meldt ud tidligere.

Med stigende ledighed, flere plejekrævende ældre og en del andre større udfordringer, så ville det have været yderst vanskelligt at få budgetterne til at hænge sammen, hvis det var endt som der først blev meldt ud. Det havde betydet udsigt til ringere kommunal service.

Med den nye aftale får Tårnby til gengæld tilført knap 13,7 mio. kr. årligt ekstra i forhold til nu.

Penge som der bliver hårdt brug for i de kommende år.

Staten tilfører med den nye aftale samlet set kommunerne op til 6,5 mia. kr. i 2021 og 5,5 mia. kr. varigt.

Partierne bag aftalen er enige om at, at kommunernes indkomstskat under ét ikke bør stige som følge af udligningsreformen.

Borgmester Allan S. Andersen glæder sig over den nye aftale:

"Vi havde udsigt til ringere service og velfærd med det gamle udspil. Det er utrolig positivt, at vi nu i stedet kan fokusere på at forbedre og styrke vores kerneområder lokalt. Jeg har selv haft møder med både beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og med indenrigsminister Astrid Krag om udligningen. De var lydhøre over for, at der ikke var rimelighed i det første udspil.

Ikke mindst set i lyset af den aktuelle krise, som allerede har betydet stærkt stigende ledighed og meget store udfordringer for vores virksomheder, så er jeg meget glad for den udligningsaftale, der er kommet på plads. Aftalen er også udtryk for, at man er gået væk fra at straffe en kommune, fordi den er veldrevet". 

×

Cookie info