Statusmelding fra borgmesteren den 7. maj 2020

Allan Andersen foto

Melding fra borgmester Allan S. Andersen til Tårnby-borgerne

07.05.2020
NB - arkivnyhed - kan være forældet

"Vi er nok rigtig mange, der lige nu går og venter på udmeldingen fra regeringen om yderligere genåbning af vores samfund.

For der kommer en yderligere genåbning, vi ved bare ikke endnu i hvilket omfang og hvordan.

Og det har faktisk været kendetegnende for denne sundhedskrise. Tingene har løbende udviklet sig, og vi har alle skulle være meget omstillingsparate og fleksible. Det har været nødvendigt - og det har været en forudsætning for, at vi nu forhåbentligt snart vender tilbage til en mere normal hverdag. Men helt normal bliver den jo nok ikke. Vi kommer til at indrette os anderledes end tidligere. Der vil være nye måder at arbejde på, ses på og kommunikere på - altså samtidigt med at vi skal have vores samfund i gang igen.

Plejehjem

På vores plejehjem er der nu heldigvis igen mulighed for at aflægge besøg. Der er blevet knoklet for at få løsninger klar, så der på en forsvarlig måde kan aflægges besøg fra de nærmeste pårørende.

Der er skrappe retningslinjer, som skal følges i forbindelse med de udendørs besøg. Afstand og hygiejne er bydende nødvendigt, så vi fortsat kan beskytte vores ældre, som er i en udsat situation.

Der er nu mulighed for udendørs besøg efter aftale på alle plejehjemmene.
Husk at ring og lav en aftale med plejehjemmene inden besøg, og få en snak om forholdene på det enkelte sted.

 

Sundhedscentret

Sundhedsstyrelsen har opdateret vejledningen for gradvis øget aktivitet i sundhedsvæsenet. Det betyder, at Sundhedscentret igen har åbent for fysiske aftaler - dog kun efter aftale.

Alle borgere, der er henvist til genoptræning tilbydes en fysisk konsultation med fysio- eller ergoterapeut, hvorefter konkret træningsplan lægges med udgangspunkt i behovet. Borgerens indsats kan både foregå i Sundhedscentret eller i eget hjem.

I Sundhedsplejen varetages indsatser til småbørn normalt, men inden besøgene er der telefonkontakt til familierne og besøgene gøres så korte som muligt. Sundhedsplejen har desuden kontakt til alle behovs-familier og tilbyder relevant rådgivning.

Frivillighedskoordinatoren har gennem hele perioden haft kontakt med frivillige aktører, som ønsker at give en hjælpende hånd, og fortsætter med dette.

Sundhedsplejen har desuden haft en konsulentfunktion ift. hygiejne på skoler og dagtilbud. Gruppetilbud til sårbare mødre afholdes så vidt muligt udenfor som en "walk and talk".

Alle indsatser koordineres og organiseres, så forholdsregler ift. smittereduktion overholdes. Af alle borgere tilknyttet Sundhedscentret har kun få været kendt med COVID-19 smitte.

 

Genåbning af socialområdet

Regeringen og en række partier har den 25. april indgået politisk aftale om initiativer for sårbare og udsatte grupper i forbindelse med COVID-19. Aftalen omfatter etablering af partnerskaber, konkrete initiativer samt genoptagelse af specifikke aktiviteter på det sociale område.

I Tårnby betyder det at vi nu er nået så langt, at en samlet plan for genåbning af socialområdet er på plads.

Vi vil altså se en relativ hurtig genoptagelse af samtlige aktiviteter på det sociale område. Det gælder f.eks. kommunens støttekorps (hjemmevejledning) og Aktivitetscentret. Det gælder også ledsagerordningen, hjemmevejledning, rådgivningsforløb og gruppeforløb i socialpsykiatrien.

Der tages således forbehold for senere justeringer som følge af centrale udmeldinger fra myndighederne.

Besøgsrestriktionerne på blandt andet botilbud vil blive lempet inden for kort tid. Det vil man kunne høre mere om hos det enkelte tilbud.

 

Handicap og psykiatri

Vi har oprettet en akuttelefon, hvor vores borgere har været i stand til at komme i kontakt med en sagsbehandler og få råd og vejledning.

Vores gruppetilbud i Aktivitetscenteret har været lukket for at forebygge smitte. Mens de fysiske aktiviteter har været lukket ned, har man foretaget tryghedsopkald til de borgere, der er tilknyttet centeret. For enkelte borgere, hvis tilstand opleves forværret og for hvem tryghedsopkald ikke har nogen effekt, ser man nu på mulighederne for åbning for mindre grupper til udendørs aktiviteter.

Vores samarbejdspartnere på misbrugsområdet, KABS og Novavi, har opretholdt muligheden for at borgere kan få deres medicin, mens den sociale behandling har været omlagt til at foregå over telefon eller via videoforbindelse.

Vi har genetableret hjemløsekoordinator-funktionen, som har til formål at understøtte og hjælpe hjemløse med at få kontakt til forsorgshjem med ledige pladser. I tilfælde af smittede hjemløse, har Københavns kommune oprettet omsorgspladser, som vi i samarbejde med dem kan benytte.

Ledsagerordningen har været pauseret. Der arbejdes på en sag til det politiske udvalg om, hvad der skal ske med de opsparede timer.

På vores botilbud, har vi arbejdet med at tilrettelægge vores indsats, således der opretholdes et serviceniveau, mens vi også følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Vi har derfor kørt med minimumsbemanding og har fastholdt besøgsforbud op indtil nu.

Vi forventer, at de nuværende restriktioner på besøg hos botilbud og anbringelsessteder er på vej til at blive lempet. Vi afventer de konkrete forholdsregler fra Sundhedsstyrelsen.

 

Kultur- og fritidsområdet

Vi er så småt ved at åbne på området. Blandt andet er der åbent for brug af de udendørs fitness muligheder. Flere klubber er også så småt i gang igen. Selvfølgelig skal forsamlingsforbuddet overholdes stadigvæk. Man må ikke være mere end 10 personer samlet.

Vi havde også håbet at kunne lov til at ungdomsafdelingerne i fodbold, rugby og amerikansk fodbold kunne gå i gang med træning uden kropskontakt. Det var det, som blev besluttet i Kultur- og Fritidsudvalget. Det var dog med det forbehold, at vi skulle have accept fra de landsdækkende store idræts- og sportsforbund, og den fik vi ikke. Så der må vi have lidt tålmodighed med at åbne igen.

På hovedbiblioteket har nogle af jer måske allerede været forbi. Der er mulighed for at hente en temapose med 8 bøger, som man tager med hjem. Jeg kan anbefale tilbuddet.

 

Nyd foråret

Så vil jeg til slut blot ønske jer en god bededagsferie, og nyd nu foråret på forsvarlig vis".

 

Allan S. Andersen

Borgmester

×

Cookie info