Ny dato for afholdelse af grundlovsceremoni for Tårnby borgere

Billigeflag Dannebrog Dansk Flag 01

Tårnby Kommune afholder en grundlovsceremoni forbeholdt for Tårnbyborgere, som har søgt om og er tildelt dansk statsborgerskab via Lov om Indfødsret meddelelse i december 2019.

20.05.2020
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Deltagelse i grundlovsceremoni er en betingelse for at få dansk statsborgerskab. Ved ceremonien skal du skrive under på en erklæring om at ville overholde grundloven, og som del af ceremonien skal du give hånd til borgmester Allan S. Andersen.

Da Tårnby Kommune modtog afslag på meddelelse af dispensation fra fristerne til afholdelse af grundlovsceremoni, ændres datoen fra den 11. juni til den 25. juni 2020. Var du tilmeldt til den 11. juni 2020, modtager du direkte besked.

Tid og sted:

Torsdag den 25. juni i tidsrummet kl. 13.30 - 16.00 på Tårnby Rådhus, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup.

Forbehold
Tårnby Kommune tager forbehold for at datoen kan ændres, hvis sundhedsmyndighedernes anbefalinger eller andet ændrer sig.

Vigtigt

Du skal til grundlovsceremonien medbringe:

  • Blanket til afgivelse af erklæring, som du har modtaget fra Udlændinge- og Integrationsministeriet inden ceremonien. Du må ikke have skrevet blanketten under på forhånd.
  • Gyldigt ID med foto

Deltagelse er kun muligt for borgere bosiddende i Tårnby. Du skal kontakte din egen bopælskommune, hvis du ikke bor i Tårnby Kommune.

Tilmelding

Tilmelding nødvendig til KOMSEK@Taarnby.dk senest tirsdag den 2. juni. Du bedes oplyse dit fulde navn og adresse ved tilmelding.

NB: Efter du er tilmeldt, vil du modtage nærmere oplysninger om, hvordan grundlovsceremonien kommer til at foregå.

Har du spørgsmål i øvrigt, kan du kontakte Indfødsretskontoret hos Udlændinge- og Integrationsministeriet 

×

Cookie info