Analyse af idræts- og foreningslivet i Tårnby Kommune

Amagerhallen Styrketraening

Børn og unge er i idrætsforeningerne - de voksne løber og går til fitness

28.05.2020
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Idrættens Analyseinstitut (Idan) har netop afsluttet en omfattende analyse af idræts- og foreningslivet i Tårnby Kommune.

Analysen viser blandt andet, at det primært er børn og unge, der får glæde af de penge, som Tårnby Kommune bruger på idrætsområdet. Hovedparten af de kommunale udgifter på idrætsområdet går nemlig til drift af idrætsfaciliteter, som bliver stillet gratis til rådighed for de idrætsforeninger, der hører hjemme i kommunen. Her er børn og unge de flittigste brugere, viser analysen, mens de voksne primært dyrker motion på egen hånd eller i private fitnesscentre.

Den største aktivitet blandt børn og unge er fodbold (32 pct.) efterfulgt af svømning (21 pct.) og dans (14 pct.). 71 procent af alle børn og unge har dyrket mindst en regelmæssig aktivitet i regi af en idrætsforening, og de idrætsaktive børn og unge benytter klassiske idrætsfaciliteter som haller/sale (42 pct.), svømmehaller (16 pct.) og fodboldbaner (32 pct.).

De aktiviteter, som voksne i Tårnby Kommune dyrker mest, er styrketræning (31 pct.) og løb (23 pct.) , og de idrætsaktive voksne gør især brug af naturen/udeområder (41 pct.), veje (37 pct.) og fitnesscentre/motionsrum (47 pct.).


Analysen skal føre frem til strategiske pejlemærker
Analysen er mundet ud i en rapport, som nu skal diskuteres i Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, og målet er, at der skal laves nogle strategiske pejlemærker for det videre arbejde med idrætslivet i kommunen.

Borgmester Allan S. Andersen påpeger, at idrætsområdet er et område, hvor kommunen bruger mange penge, ikke mindst når man sammenligner med andre kommuner.

"Rapporten rummer masser af nyttig information om idrætslivet i Tårnby. Jeg har blandt andet noteret mig, at rapporten afspejler efterspørgsel på muligheder for selvorganiseret idræt, at vi skal prøve at gøre mere for den voksne og ældre befolkning, at de unge skal fastholdes som idrætsaktive og endelig, at vi har et uudnyttet potentiale i forhold til at bruge naturen og vandet," siger Allan S. Andersen.

Henrik Zimino, der er formand for Kultur- og Fritidsudvalget, ser tre perspektiver i rapporten, der er vigtige for det videre arbejde med idrætslivet i kommunen:

"Der er det almene kommunale perspektiv, foreningernes behov og den enkelte borgers ønsker. Jeg tror, at det videre arbejde med analysen blandt meget andet handler om at balancere disse perspektiver, " siger han.

Kort om undersøgelsen
Undersøgelsen er lavet af Idrættens Analyseinstitut for Tårnby Kommune. Den afdækker børn, unge og voksnes idrætsvaner, foreningsdeltagelse og holdning til kommunens idrætsfaciliteter. Den undersøger også idrætsforeningernes status, vilkår og tilfredshed med idrætsfaciliteterne i kommunen. Endelig afdækkes den fysiske tilstand og benyttelsen af udvalgte idrætsfaciliteter.

 

 

 

 

×

Cookie info