Statusmelding fra borgmesteren den 4. juni 2020

Allan Andersen foto

Melding fra borgmester Allan S. Andersen til Tårnbys borgere.

04.06.2020
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Det er en stor glæde, at klubberne fra i går den 3. juni igen kunne holde åbent.

Der er altså ikke længere klub på skolen, men børnene er vendt tilbage til deres rigtige klub.

Åbningstiden er også den normale fra børnene får fri fra skole til 17.30 alle hverdage.

Der er ikke længere tilmelding. Alle børn er velkomne i hele åbningstiden.

Det bliver altså en meget mere en normal klubdag. Og dog, helt normalt bliver det dog ikke, da alle naturligvis fortsat skal følge Sundhedsstyrelsens anvisninger og vejledninger.

Der vil fortsat være et stort fokus på hygiejne, det vil sige rengøring, håndvask/håndsprit samt afstand.

Alle aktiviteter sker som udgangspunkt udenfor, men enkelte aktiviteter vil også kunne være indenfor. Det kan variere fra klub til klub, alt efter fysiske rammer og lokale forhold i øvrigt. 

Alle klasser har fået tildelt lokaler, som danner klassens basis i klubben.

Der vil være opslag på klubben som informerer om alt det praktiske, ligesom pædagogerne grundigt vil fortælle børnene om det, når de kommer.

Rottebekæmpelse

Tårnby Kommune har i de seneste måneder - i lighed med andre kommuner - set en væsentlig stigning i antallet af rotteanmeldelser.  Det betyder desværre, at vores rottefængere ikke kan følge med. Rottefund indendørs og rottefund i fødevarevirksomheder, institutioner og skoler prioriteres først - og det betyder desværre, at der kan gå lidt længere end 4 dage før rottefængeren kommer ved udendørs rotteobservation.

Om det stigende antal rotteanmeldelser skyldes noget i rotternes biologi og tilsvarende - eller det alene er forårsaget af, at flere er hjemsendt grundet Covid-19, og derfor ser mere i løbet af dagen (og at flere anmelder fund af den samme rotte) - det ved vi ikke.

Plan, Byg og Miljø har bedt virksomheden, der har opgaven med rottebekæmpelse i kommunen om en handlingsplan for at kunne opfylde de servicemål, som kommunen har med firmaet. Handlingsplanen er iværksat - der hyres flere ressourcer ind til opgaven, og virksomhede skal overfor Teknisk Forvaltning om godt en uge redegøre for, om handlingsplanen har givet resultat. 

Kastrup Søbad

I næste uge vil der blive truffet en politisk beslutning om en mulig genåbning af Kastrup Søbad.

Jeg ved at mange ser meget frem til at vores skønne søbad igen er åbent. Men der er flere ting, der skal afklares. Vi skal også have andre myndigheders udmeldinger helt på plads, inden vi træffer en endelig afgørelse. I vil høre noget, så snart der er truffet en beslutning.

Et fremskudt Jobcenter i Lufthavnen

Krisen i luftfarten har fået os i Tårnby Kommune til at tænke i nye baner.

Som I alle ved, så er den største arbejdsplads i kommunen, Københavns Lufthavn, hårdt ramt.

Det er mange borgere i Tårnby også, det vil sige hjemsendelse eller ledighed.

Derfor vil Tårnby nu i samarbejde med bl.a. SAS og lufthavnen åbne et rådgivnings- og jobcenter lige ved terminalerne.

Det skal hjælpe de omkring 22.000 ansatte og de 1.000 virksomheder i og omkring lufthavnen med rådgivning, så vi kan undgå flest mulige afskedigelser og f.eks. efteruddanne i stedet.

Mange familier i Tårnby Kommune har lige nu brug for håb og en vej ud af den krise, der har ramt luftfarten og de mange virksomheder i og omkring Københavns Lufthavn.

Med bl.a. vejledning af virksomhederne, så vi kommer bedst muligt igennem krisen med flest mulige jobs sikret.

Jobcentret i lufthavnen er målrettet de 1.000 virksomheder i og omkring lufthavnen, hvor Coronakrisen har ramt hårdt.

Flere virksomheder har varslet, at de er tvunget til at afskedige i en tid, hvor antallet af rejsende er faldet med 99 procent.

De ramte virksomheder kan på centret i lufthavnen få specialiseret rådgivning, før de eventuelt må afskedige. Og de medarbejdere, der ulykkeligvis bliver afskediget, kan få rådgivning og hjælp til at komme videre.

Der er ingen, der ved, hvor længe den aktuelle krise vil stå på. Men vi har en forpligtelse til sammen at gøre vores yderste for at sikre flest mulige arbejdspladser. Regeringen og arbejdsmarkedets parter har under krisen tænkt nyt med f.eks. med lønkompensation. Nu skal vi også tænke på opkvalificering til fremtidens job.

Plejehjem

Det blev den 20. maj besluttet at åbne op for frisører på plejehjemmene, og der kunne igen blive klippet hår og skæg. Åbningen har været til stor glæde hos beboerne og pårørende, som har efterlyst muligheden for en tur i en tilbagelænet frisørstol med massage af hovedbund - og hage. Der tages naturligvis alle de fornødne forholdsregler, men alle er trygge ved situationen og nyder at få styr på lokkerne.  

Byggesagsbehandling i Tårnby

Alle byggesagsbehandlere arbejder og har under hele hjemsendelsesperioden arbejdet hjemmefra. Der har været arbejdet effektivt og målrettet på at løse de daglige opgaver til trods for, at arbejdsrutinerne blev ændret med et slag og dialogen med borgerne har skullet ske via mail, og ikke telefonisk eller ved fysisk fremmøde.

Jeg er utrolig glad for, at Byggesagsteamet har holdt dampen oppe og endda leveret flere byggetilladelelser end sidste år i samme periode - de svære arbejdsvilkår til trods. I perioden 13. marts til 3. juni fik Byggesagsteamet i 2019 ca. 350 mails i byggesagspostkassen - i tilsvarende periode her i 2020 var tallet steget til 550 mails til besvarelse. Sidste år i perioden 13. marts til 3. juni i 2019 blev der afgjort 69 byggesager - i samme tidsrum her året efter under Corona er der afgjort 74 byggesager.

Hjemsendelsesperioden har åbenbart også givet plads til, at ca. dobbelt så mange har sendt en byggeansøgning ind. I perioden 13. marts til 3. juni fik vi i 2019 112 byggeansøgninger ind - i samme tidspunkt her under Corona, har byggesagsteamet fået 205 byggeansøgninger. 

 

Det er nu officielt blevet sommer. Vi kan se frem til dejlige stunder med familie og venner i forhåbentligt skønt vejr i Danmark.

Det bliver en anderledes sommer, tror jeg. Godt nok er vi godt på vej mod en genåbning af hele vores samfund, men vi kommer til at mødes og ses på nye måder. Vi skal fortsat tænke os godt om og følge alle retningslinjer. Det er alle bedst tjent med.

God grundlovsdag!

 

Allan S. Andersen

Borgmester

×

Cookie info