Statusmelding fra borgmesteren den 11. juni 2020

Allan Andersen foto

Melding fra borgmester Allan S. Andersen til Tårnbys borgere.

11.06.2020
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Så kom vi heldigvis dertil, hvor der igen er åbent på vores kultur- og fritidsområde.

Det stiller nogle krav til de enkelte foreningers bestyrelser, som er ansvarlige for, at retningslinjerne er gennemlæst på deres område og bliver overholdt.

Det er bl.a. foreningernes ansvar selv at sørge for håndsprit til deres medlemmer, at afstandskrav og forsamlingsforbud mv. overholdes.

Den 9. juni kunne vi åbne for mødefaciliteterne i Vandtårnet, Foreningscentret, Kastrupvej, Tårnby Hovedbibliotek samt i diverse klubhuse mv.

Lokalerne på skolerne er også åbne. Dog kan gymnastiksalene på Løjtegårdsskolen og Korsvejens Skole ikke benyttes på denne side af sommerferien på grund af fremrykning af anlægsarbejde. Dette gælder ligeledes skolekøkkenet på Skottegårdsskolen.

Amager- og Travbanehallen, Vestamager- og Skelgårdshallen og Kastrup Gymnastikhal er også åbne. Det samme gælder bordtennislokalet i Amager Hallen.

Svømmehallerne åbnede onsdag. Der er åbent for skoler og selvfølgelig er der også almindelig offentlig åbningstid.

Omklædningsrum på de udendørs idrætsanlæg kan nu også bruges.

Jeg ved, at utrolig mange borgere - unge, ældre og dem midtimellem - har ventet længe på denne udmelding omkring vores kultur- og fritidsområde.

Tårnby Kommunes fine og berømmede Kastrup Søbad, også kaldet "Sneglen", genåbner den 15. juni. Der vil være skærpede retningslinjer for færdsel og ophold på søbadet.

Omklædningsrummene vil være åbne fra kl. 8 til kl. 22 alle dage. Med hensyn til toiletter henvises forsat til toiletbygningen på stranden.

Bibliotekerne

Vores velfungerende og informative biblioteker har også været neddroslet i noget tid. Der har været mulighed for ind- og udlån, men på en anderledes måde end tidligere. Nu er vi heldigvis på vej mod mere normale tilstande, også her.

Siden den 4. juni har der igen været mulighed for at tage siddende ophold, men stadig i begrænset omfang.

På Vestamager Bibliotek er 1. sal fortsat lukket af. På Tårnby Hovedbibliotek er siddepladserne udelukkende på 1. sal.

På Tårnby Hovedbibliotek og Vestamager Bibliotek har man fra den 4. juni kunnet sætte sig ned og læse aviser, tidsskrifter og bøger. Man har også kunnet bruge studiepladserne.

Det vil sige at pc-tilbuddet, som der er stor efterspørgsel på, stadig ikke er tilgængeligt.

Café Hav a Java på Tårnby Hovedbibliotek genåbner i denne uge. Så der er god grund til at kigge forbi.

Lønkompensation og Jobcentret i CPH

Beslutningen om at forlænge lønkompensationsordningen frem til den 29. august giver fornyet håb til de ramte Tårnby-virksomheder og medarbejdere.

Det er ikke mindst virksomhederne og de berørte medarbejdere i og omkring lufthavnen, som nu får glæde af forlængelsen af lønkompensationsordningen. Forlængelsen giver forhåbentligt mulighed for at jobs kan reddes i takt med, at der langsomt kommer lidt mere aktivitet på luftfartsområdet.

Virksomhederne kan nu på langt bedre vis tilpasse sig behovet af arbejdskraft.

Alle er klar over, hvor berørte vi er af krisen. Heldigvis ser vi så småt stigende aktivitet i og omkring lufthavnen, og det er utrolig vigtigt i den forbindelse, at medarbejdere og virksomheder nu kan få lidt mere tid til at tilpasse sig situationen. Jeg har selv været i kontakt med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, og jeg opfordrede ham til at arbejde for en forlængelse af ordningen, så jeg er glad for, at det også var den beslutning, man traf.

Tårnby Kommunes fremskudte rådgivnings- og jobcenter i Københavns Lufthavn fortsætter i den kommende periode med at afhjælpe den aktuelle krise med en lang række målrettede indsatser i samarbejde med lufthavnen og andre aktører.

Nye regler for besøg på plejehjem

Det er netop blevet meldt ud, at vi på plejehjemmene snart kan gå i gang med en gradvis ophævelse af besøgsrestriktionerne.

Noget af det der kommer til at ske i første omgang er, at der ud over de nuværende muligheder også bliver mulighed for at få besøg indendørs af 1-2 faste besøgspersoner, som beboeren selv udpeger. Det gælder, hvis en beboers helbred eller de fysiske rammer på plejehjemmet gør, at besøget ikke kan foregå udendørs.

I Tårnby skal Sundheds- og Omsorgsudvalget i starten af næste uge behandle de helt konkrete forhold, der kommer til at gøre sig gældende.

Vi melder selvfølgelig noget ud, så snart retningslinjerne er helt på plads.

Genåbning af Rådhuset

Regeringen har nu meddelt, at vi fra på mandag den 15. juni igen må åbne på Rådhuset for personlig betjening, herunder også i Servicecentret og i Jobcentret.

Det har været en lang periode med hjemmearbejde og delvist fremmøde for de ansatte på Rådhuset. Mange borgere har savnet den personlige betjening.

Fra mandag slår vi igen dørene op til borgerbetjening. Det ser også jeg meget frem til. Det bliver en meget mere normal hverdag for borgere, ansatte og også for os politikere.

Vi er lige nu i gang med at forberede retningslinjerne på Rådhuset. Vi skal nemlig stadig have fokus på sikkerhed, afstand, ansvarlighed, hygiejne og rengøring. Det får vi helt på plads, inden vi slår dørene op for alle fra på mandag.

Jeg ved at både borgere og ansatte har set frem til, at vi nu kan genåbne, så det er en god nyhed.

Vi kan dog allerede nu sige, at vi forudser et stort pres på betjeningen, så det vil være en rigtig god ide, hvis man booker en tid - enten online eller via telefon - hvis man fx ønsker nyt pas, kørekort eller skal have et møde hos Teknisk Forvaltning eller i Jobcentret.

Det er i ingens interesse, hvis alt for mange samles unødigt i fx Rådhushallen og venter længe på at blive betjent i starten af næste uge. Så tidsbestilling er nøgleordet og brug også vores selvbetjeningssystemer via hjemmesiden.

Folkeskolerne

Et meget anderledes og omskifteligt skoleår går om ikke så længe på hæld.

Heldigvis har lærere, elever og ledelserne på skolerne udvist stor fleksibilitet og omstillingsparathed i en svær tid.

Vi slutter skoleåret snart, og de ældste elever slutter hele deres skolegang i grundskolen med afgangsbeviser. Det markerer vi med flaghejsning den 24. juni på alle kommunale institutioner, som har en flagstang.

 

Allan S. Andersen

Borgmester

×

Cookie info