Kortlægning af støj- og partikelniveauet i Tårnby Kommune

Støj og støv

På Kommunalbestyrelsesmødet den 16. juni 2020 blev det videre arbejde med de to valgte projekter for støj- og partikelkortlægning drøftet

26.06.2020
NB - arkivnyhed - kan være forældet

På baggrund af input fra Kommunalbestyrelsen er det nu op til forvaltningen - sammen med de valgte rådgivere for støj (Force) og partikler (DCE) - at få beskrevet forskellige forslag til, hvordan man kan måle og/eller beregne støj- og partikelniveauet i Tårnby Kommune. 

Når de to rådgivere er klar med deres forslag, skal disse i efteråret 2020 drøftes i Teknik- og Miljøudvalget. 

"Det er en enig kommunalbestyrelse, der bakker op om, at vi hyrer uvildige rådgivere ind til at hjælpe med en bedre faglig indsigt i partikel- og støjniveauet i kommunen, som supplement til de målinger, der allerede foreligger fra statens side, i regi af lufthavnen mv.", siger borgmester Allan S. Andersen. 

Han fortsætter: "Det er meget komplekse problemstillinger, som vi her arbejder med. For mig er det vigtigt at vælge en grundig tilgang - fremfor bare at sætte målere op. Havde vi valgt hurtigt opsatte målere, havde vi fået måleresultater, som vi ikke vidste, hvad vi kunne læse ud af, og som vi vanskeligt kunne bruge som afsæt for dialog om luftkvalitet med de myndigheder, der træffer beslutninger i forhold til fx lufthavn og motorveje." 

Kommunalbestyrelsesmødet blev holdt som videomøde. Du kan høre mødet her

×

Cookie info