Borgmesterens statusmelding den 26. juni 2020

Allan Andersen foto

Melding fra borgmester Allan S. Andersen til Tårnbys borgere

26.06.2020
NB - arkivnyhed - kan være forældet

"Sommerferien nærmer sig for rigtig mange. Det bliver en noget anderledes sommer for alle, ligesom de seneste måneder også har adskilt sig fra noget, vi nogensinde har prøvet før.

Mange vil sikkert nyde sommeren herhjemme, mens andre drager ud til de lande, hvor det er muligt.

Børne- og skoleområdet

Børne- og Skoleudvalget har besluttet at normalisere skoleområdet pr. 1. august og dagtilbudsområder pr. 1 juli ud fra Undervisningsministeriets nyeste retningslinjer.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer vil fortsat blive fulgt ligesom nye gode ideer og erfaringer på forskellig vis vil blive taget med i det nye år.

Politisk har vi også besluttet, at bruge 1,6 mio.kr. til sommeraktiviteter. Forældre til børn mellem 6-17 år vil få breve i eboks eller via Aula om dette.  

Det giver mulighed for flere spændende aktiviteter i klub og SFO, at udvide tilbuddene fra Ung Tårnby, at SSP kommer mere rundt i byen og laver aktiviteter med de unge også sammen med klubben, at der bliver udbudt flere aktiviteter i samarbejde med foreningerne og kultur- og fritidsinstitutionerne.

Kulturtilbud, musikskolen mv.

Kulturhuset Kastrup Bio er åbent igen med sprit, afstand og masser af film.

Se retningslinjerne for et trygt besøg og program på www.kulturhusetkastrupbio.dk

Tårnby Kommunebiblioteker har åbent hele sommeren. Alle kan nu opholde sig på Tårnby Hovedbibliotek og på Vestamager bibliotek.

Her kan du læse avisen, finde læsestof til ferien, få hjælp til digital borgerservice og meget mere.

På Tårnby Hovedbibliotek kan du sidde i caféen og nyde en kop kaffe eller få noget at spise.

Hold øje med bibliotekets hjemmeside hvor der løbende bliver informeret om bibliotekets aktiviteter.

Tårnby Musikskole genåbnede den 27. maj efter 2 ½ måneds nedlukning.

Den seneste måned har været præget af stor gensynsglæde og engagement hos elever, lærere og forældre. Endda har 24 af musikskolen elever haft overskud til at gå til optagelsesprøve til de nyoprettede talentlinjer.

Hvor andre musikskoler oplever udfordringer med gentilmelding og tilstrømning af nye elever, ser det anderledes ud i Tårnby: de fleste nuværende elever har gentilmeldt sig næste sæson og flere nye finder også vej.

Kulturzonen glæder sig til at slå dørene op for bookinger og spændende arrangementer i efteråret.

Tårnby Naturskoles marine filial Blå Base i Kastrup Lystbådehavn er åben alle dage i hele skolesommerferien.

Her vil Naturskolens personale være klar til at låne fiskenet og vaders ud og give praj om krabbefiskeri med mere.

Tårnby Naturskoles nye bygning for de yngste, der opføres på Naturcenter Amager, ligner mere og mere hvad det skal blive til, nu hvor husets form træder tydeligt frem. Danmarks første naturskole specielt designet for de 0-6-årige børn forventes taget i brug i slutningen af året.

En god historie fra Plejehjemmet Irlandsvej

Jeg har fået fortalt, at Plejehjemmet Irlandsvej havde besøg af en 0. klasse og en 3. klasse fra Nordregårdskolen forleden, som gav en lille koncert for beboerne ude på gårdspladsen. Børnene var rigtig dygtige og havde øvet sig og sang blandt andet Kim Larsen og Beatles. Både børn og beboere nød koncerten i fulde drag, og der er allerede nu planer om at fortsætte samarbejdet fremadrettet med flere koncerter.

Beskæftigelse

Jobcenteret er genåbnet den 15. juni, så ledige igen kan møde fysisk til blandt andet samtaler og aktive tilbud. Medarbejdere møder ind i rul, så ca. halvdelen er fysisk til stede ad gangen.

Det fremskudte jobcenter i CPH er også i gang. Det skal arbejde med de afskedigede i opsigelsesperioden, dvs. inden de bliver ledige og melder sig i køen hos a-kasse og jobcenter.

Sundhed

Sundhedsplejens spædbørnsområdet varetager alle funktioner undtagen åben konsultation uden tidsbestilling. Gruppeaktiviteter såsom mødregrupper og "mandagsgruppe" for unge og sårbare mødre er ligeledes genoptaget.

Skolesundhedsplejen er lukket ned til 1. august 2020.

Alle genoptræningsindsatser, sundhedsindsatser og forebyggende hjemmebesøg er genoptaget. Flere borgere end normalt tilbydes individuelle forløb og kombineres stadig med telefonisk eller online kontakt. De fleste gruppeaktiviteter, som rygestopkursus, træning og ernæringsundervisning varetages udendørs.

Handicap- og psykiatri

Alle tilbud og myndigheden er i drift, og der er indtil videre ingen meldinger om smittede. Sundheds- og Omsorgsudvalget har den 25. juni godkendt at ophæve besøgsforbuddet på alle botilbud. Det betyder, at pårørende igen kan komme på besøg på Televænget, Jershøj, Faldhøj og Wiedergården.

Sidste skoledag

Sidste skoledag har det været for de ældste elever på alle skolerne.

Fredag d. 12. juni blev det sidste skoledag for 9. klasserne på Kastrupgårdsskolen. Resten af tiden indtil dimissionsfesten d. 24. juni skulle bruges til at udforske København og komme afsted på nogle af de ture, som har været så savnet igennem den seneste tid.

Karameldag er vandkamp, karamelkast, fløjten i fløjter osv. osv. - og intet af det var tilladt. Skolen havde indkøbt 90 kg karameller og den store soundboks var spændt på rullebord. Alle klasser skulle besøges og der skulle afleveres poser med karameller. Stemningen var mat blandt de smukke unge 9. klasser, men i takt med bassen steg humøret og energien. Det blev en fest med fællessang og store smil gående på gangene på KAG. De blev klappet fra lokale til lokale - mens de sang: "we will rock you". Det gjorde de. Tak for Jer og tak for i formåede at holde en fest - på trods.

Grundlovsceremoni

I går havde vi den førte grundlovsceremoni i Tårnbys historie. Den blev afholdt i Rådhushallen, hvor vi fejrede, at 22 borgere nu officielt har fået indfødsret.

Det var en dejlig oplevelse at være med, og selvfølgelig ikke mindst hilse på de nye borgere. Det er en ære, at få indfødsret, som vi også kalder statsborgerskab. Men det forpligter også. Man skal deltage i fællesskabet og i demokratiet på en anden måde - det er jeg helt sikker på, at deltagerne fra i går også vil gøre.

Afslutningsvis er der fra min side kun tilbage at ønske jer alle en skøn sommer. Mange vil nok så småt begynde at drage på ferie.

Hav det godt derude - og pas på jer selv og hinanden".

Allan S. Andersen
Borgmester

 

 

×

Cookie info