Borgmesterens statusmelding den 19. juni 2020

Allan Andersen foto

Borgmester Allan S. Andersens melding til Tårnbys borgere

19.06.2020
NB - arkivnyhed - kan være forældet

"Hvor er det herligt med sommer i Danmark. Vejret er fantastisk, studenter og skoleelever springer ud og vi har alle mulighed for en masse dejlige aktiviteter udenfor. 

Hverdagen er for alvor vendt tilbage for de fleste. Selv kan jeg mærke, at kalenderen igen er ved at være fyldt med arrangementer, taler og indvielser - og ikke kun krisemøder og andre møder i forhold til COVID-19. 

Vi har oplevet et fantastisk samfundssind, og vores medarbejdere har udvist stort fleksibilitet og fundet på innovative løsninger i mange forskellige sammenhænge. 

Vi har oplevet og videreudviklet et større samarbejde på tværs af kommuner og regioner. 

Og møderne, ja de er efterhånden fysiske for de flestes vedkommende. 

De politiske møder slutter også med at være virtuelle ved denne måneds udgang. Vi har dog fået øjnene op for hjemmearbejde, digitale møder og fjernundervisning i denne COVID-19 tid. 

Børne- og skoleområdet 

Folketinget har besluttet, at kommunerne kan bruge en pulje på 220 mio. kr. til sommeraktiviteter for børn og unge som følge af Covid-19. 

I Tårnby Kommune har vi mulighed for at bruge 1,6 mio. kr. ud over de midler der i kommunens almindelige budget er afsat til sommeraktiviteter f.eks. solkolonier og sommersjov. 

På mandag afholdes der ekstraordinært Børne- og Skoleudvalgsmøde og her skal rammerne for yderligere sommeraktiviteter besluttes. 

Sommeraktiviteterne kan både være i samarbejde med foreninger og andre, og det kan foregå i klubberne, SFO'er, SSP, Kultur og Fritid, Ung Tårnby mv. Sommeraktiviteterne kan være for børn og unge mellem 6-17 år og de skal kunne understøtte det sociale, det faglige og/eller kriminalitetsforebyggende. 

På det ekstraordinære møde i børne- og skoleudvalget mandag skal der også tages beslutning om, at retningslinjerne for dagtilbud overgår til normal drift fra 1. juli 2020 og skolerne fra 1. august 2020 - under forudsætning af at Sundhedsstyrelsens anbefalinger overholdes. 

Bibliotekerne 

På Tårnby Hovedbibliotek åbnes der for flere tilbud. Det betyder at man igen kan benytte computere og printere. Computerne kan bruges i to timer ad gangen. 

Du kan igen sidde i Rotunden og nyde en kop kaffe fra caféen og læse dagens avis, og der er etableret endnu flere læsepladser både på 1. sal og i stuen.   

Vi skal fortsat passe på hinanden, så legetøjet kan stadig ikke benyttes.

Vestamager Bibliotek åbnes yderligere i nær fremtid. Der åbnes nu for hjemmelånere på såvel Tårnby Hovedbibliotek som på Vestamager Bibliotek. 

Grundlovsceremoni 

Den 25. juni afholder vi på Tårnby Rådhus grundlovsceremoni for første gang. Det bliver en god dag, hvor vi markerer, at en række af vores indbyggere i kommunen har fået dansk indfødsret.

Jeg ser frem til dagen, og selvfølgelig ikke mindst til at hilse på borgerne, der har fået indfødsret. 

Pga. den nuværende situation kan vi ikke holde helt så festligt et arrangement, som vi havde håbet på. Pårørende kan heller ikke deltage denne gang, men det håber vi meget på kan lade sig gøre til næste grundlovsceremoni i september. 

Vores bænk 

Her forleden var jeg så heldig at få lov at være med til afsløringen af 'Vores bænk' i Travbaneparken. Bænken er kreeret af gruppe 3 fra 10. klasse - US10 Ung Tårnby.

Bænken er tegnet af arkitekten Tobias Trudsø. Den består af tre rustfrie stålplader, gevindjern og store mængder træ.

Der er blevet boret, savet og slæbet rigtigt meget. Det er en bænk der i sin konstruktion kræver en hel del præcision.

Bag konceptet, som også er brugt i en række andre kommuner, står Thomas Uhrskov. Han gav ved indvielsen udtryk for, at bænken lavet af de unge fra Tårnby absolut var blandt de bedste han havde set.

Projektet formår at kombinere håndværk, social forståelse, fællesskab og glæden ved at give til fællesskabet

Iværksætter intro 

Torsdag morgen lagde jeg vejen for Foreningshuset Postkassen på Amager Landevej, hvor kommunen sammen med Erhvervshus Hovedstaden afholdte endnu en iværksætter intro her i Tårnby.

Det var herligt at møde de mange ihærdige mennesker, der hver især har innovative ideer til nye virksomheder.

Uden dem, som tør tage springet, som har idéer, lyst og mod til at ville være deres egen chef, så ville der ikke være nogen fremtidens virksomheder. 

Særligt i øjeblikket, hvor coronakrisen har sat sine tydelige spor i samfundet, så skal iværksætterne have tak for modet til at starte virksomheder op. 

Politihestene 

Landets nye politiheste har fået fast bolig. Og det er faktisk her i Tårnby Kommune. De træner og holder til på Strandgården på Nøragersmindevej. Det samme gør en række politibetjente også.

Da jeg i sidste uge kiggede forbi staldene og hestene fik jeg et rigtig godt indtryk af deres arbejde.

Velkommen til de nye indbyggere. 

Plejehjem 

Der bliver fortsat passet godt på beboerne på alle vores plejehjem. Der er mange retningslinjer, vi følger af hensyn til både beboere og personale. Som noget nyt åbnes der for muligheden for indendørs besøg i visse tilfælde.

Hvis en plejehjemsbeboer, grundet beboerens helbredsmæssige tilstand eller som følge af de fysiske rammer, ikke kan modtage besøg udendørs, kan plejehjemslederen beslutte at lade besøg forekomme indendørs i beboerens egen bolig. 

Det må være besøg af 1 - 2 faste besøgspersoner, som er udpeget af beboeren selv eller dennes pårørende.

Det er de rammer, som lovgivningen på området giver os og det er vi forpligtet til at overholde.

Som det hele tiden har været tilfældet er enkelte besøg undtaget besøgsrestriktionerne. Det gælder besøg i kritiske situationer, som f.eks. et uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person. 

Borgere, som bor på plejehjem har ligesom andre borgere ret til at forlade deres hjem fx på besøg, indkøb o. lign og vende tilbage til plejehjemmet. 

I Tårnby Kommune har vi stort fokus på plejehjemsbeboerne og personalets helbred og trivsel. Det er os derfor magtpåliggende at følge myndighedernes anbefalinger og retningslinjer for derigennem at sikre balancen mellem på den ene side lav smitterisiko og reduceret smittespredning og trivsel og livskvalitet på den anden side. 

Når vi fra kommunens side udstikker retningslinjer for vores plejehjem, så er det med den balance for øje. Vi anerkender pårørendes og beboeres behov for nærhed og socialt samvær. Inden for de udstukne rammer tilstræber vi at imødekomme dette, så vi fortsat kan passe på de ældre, der tilhører gruppen af særligt udsatte, som er i øget risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19. Den større åbenhed udgør en øget smitterisiko og I vil opleve, at personalet i højere grad vil benytte sig af værnemidler i deres pleje af beboerne, for at undgå smittespredning beboere imellem. 

Rådhusets genåbning 

Mandag i denne uge kunne vi så slå dørene op for alle borgere igen. Der har været stor aktivitet på kontorerne og selvfølgelig også i den direkte borgerbetjening, fx i Jobcentret og i Servicecentret.

Vi har ikke oplevet voldsomme kapacitetsproblemer, da rigtig mange af jer har fuldt rådene om at booke en tid, hvis fx passet skulle fornys. Det er meget glædeligt. 

På hele Rådhuset har vi sørget for nye retningslinjer, mere afstand, mere rengøring, opstilling af sprit og en række andre tiltag." 

Pas på hinanden derude og nyd sommeren!

 

Allan S. Andersen

Borgmester

×

Cookie info