Aktiviteter i Travbaneparken

Vandboring i Travbaneparken

Tårnby Kommune og Tårnbyforsyning er i gang med forundersøgelserne i Travbaneparken omkring etablering af et større regnvandshåndteringsanlæg og genanvendelse af vand i Travbaneparken.

09.06.2020
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Projektets formål er at opsamle og genanvende regnvand og overskydende skyllevand fra vandværket til vanding af boldbanerne. Det betyder at brugen af drikkevand reduceres samtidig med at der skabes mere plads i kloakken ved kraftige regnhændelser. Omkring vandopsamlingsbassinet etableres en variation af planter, som øger biodiversiteten og tilfører flere oplevelser til besøgende i parken.

Netop nu opmåles arealet hvor regnvandsbassinet er planlagt etableret, og jorden undersøges med hensyn til forurening og nedsivningsevne. Anlægsarbejderne forventes påbegyndt i slutningen af 2020 og afsluttet i 2021.

Der bliver foretaget en høringsrunde hen over sommeren. Denne vil bliver opslået på Tårnby Kommunes hjemmeside.

På billedet ser du projektforslaget til bassinet indtegnet på et kort over Travbaneparken.

Kort

×

Cookie info