Corona - Isolationsbolig

Vigtig information fra Tårnby Kommune om Corana

Er du testet positiv for Corona-virus (COVID-19) og har du ikke mulighed for at isolere dig i eget hjem, så kan Tårnby Kommune hjælpe med et ophold i en såkaldt isolationsfacilitet - en bolig uden for hjemmet.

14.07.2020
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Hvem kan få en isolationsbolig?

Tilbuddet er til voksne, selvhjulpne borgere over 18 år, med bopæl i Tårnby Kommune, der er konstateret smittet med COVID-19.

For at få tilbudt en midlertidig isolationsbolig, er det en forudsætning, at du ikke har mulighed for hjemmeisolation i din nuværende bolig.

Derudover skal du:

  • være konstateret smittet med coronavirus (Covid-19) og have ingen eller kun lette symptomer.
  • være selvhjulpen i høj grad og derfor ikke have behov for hjælp eller behandling fra sundheds- eller socialfagligt personale.

Du kan have vanskeligt ved at selvisolere dig i eget hjem, hvis du deler husstand med:

  • mange personer på et lille areal og/eller uden optimal rumadskillelse,
  • og/eller
  • én eller flere, som har vanskeligt ved at samarbejde med dig om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, fx på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse.
  • og/eller
  • én eller flere personer i øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, som defineret af Sundhedsstyrelsen i styrelsens anbefalinger til personer i øget risiko, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig isolation fra.

Du skal selv gøre rent i din isolationsbolig og du skal selv sørge for din forplejning under dit ophold. Vi anbefaler, at du ikke forlader boligen, mens du er i isolation. 

Hvem kontakter jeg om en isolationsbolig?

Du kan ringe til Visitationen mandag-torsdag kl.13.00-14.00  og fredag kl.13.00-13.45 på telefon 32 47 14 63.

×

Cookie info