Udspil til udligningsreform sender kæmpe regning til Tårnbys borgere

Vejskilt Taarnby

Tårnby Kommune vil blive en af de større bidragsydere til andre kommuner med regeringens nye udspil til en udligningsreform.

31.01.2020
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Udgangspunktet for udspillet er, at Tårnby fremover skal bidrage med et så voldsomt stort millionbeløb til udligningen, at det uundgåeligt vil gå ud over borgerne og velfærden i Tårnby Kommune. 

Regeringens udspil til en ny udligning flytter helt konkret 1,4 milliarder kroner primært fra hovedstadsområdet til landets øvrige kommuner. Målet er ifølge regeringen, at velhavende bykommuner, der især er placeret omkring København, skal afgive mere til udfordrede yderkommuner.

Borgmester Allan S. Andersen er derfor skuffet over udspillets konsekvenser for Tårnby, og han er bekymret for borgerne og velfærden i fremtiden.

"Forslaget skal understøtte en bedre velfærd for borgerne, og grundlæggende er det rimeligt, at velstillede kommuner bidrager hertil. Desværre tager regeringens udspil ikke højde for, at en kommune godt kan være en vækstkommune samtidig med at kommunen kan have nogle særlige udfordringer", siger borgmesteren.

Tårnby Kommune er begunstiget af en tæt beliggenhed på hovedstaden, men er ramt af de samme socialøkonomiske forhold som udfordrer andre kommuner i forhold til uddannelsesniveau, dårlig sundhedstilstand, lavere levealder end gennemsnittet, flere svage ældre, flere børn med diagnoser og mange anbringelser, samt mange almene boliger.  

Tårnby Kommune er en veldrevet kommune - og de administrative udgifter er blandt de laveste i landet og har derfor også mindre bureaukrati, som regeringen efterlyser.

Kommunen har ikke det højeste serviceniveau, men er ved at løfte velfærden bl.a. gennem kassetræk - fra en kassebeholdning som er høj, men hvor et trecifret millionbeløb er reserveret til, at kommunen ikke har forsikret tjenestemandspensioner som andre kommuner.

"Endvidere har Tårnby en lav skat. Blandt andet på grund af, at kommunen i den foregående kommunalbestyrelsesperiode nedsatte skatten to gange for at kunne tilgodese andre kommuner, som så havde mulighed for at sætte skatten op - det bliver vi desværre ramt af med regeringens udspil", siger borgmester Allan S. Andersen.

Han slutter:

"Så jeg er en stolt socialdemokrat med et rødt hjerte og glad for den nye regering som har løftet velfærden over for kommunerne i kommuneaftalen samt finansloven, men når jeg så ser regeringens landkort, hvor Tårnby Kommune er blevet tildelt den rødeste farve, som en af de kommuner som skal betale mest, bliver jeg skuffet og bekymret for borgerne og velfærden i fremtidens og mulighedernes kommune, Tårnby".

×

Cookie info