Tårnby Akutteam og Fællesambulatoriet på Amager Hospital er indstillet til pris

Plejehjem Haender

Tårnby Kommunes Akutteam og Fællesambulatoriet på Amager Hospital er indstillet til prisen ’Den Gyldne Tråd’, som uddeles for særlige indsatser, der fremmer det nære sundhedsvæsen

08.01.2020
NB - arkivnyhed - kan være forældet

'Kommunal Sundhed' uddeler for tredje gang 'Den Gyldne Tråd' - en pris som kaster et velfortjent lys over de bedste nye initiativer i det nære sundhedsvæsen, og som viser en vej til højere kvalitet i sammenhæng, samarbejde og pleje og behandling.

'Den Gyldne Tråd' tildeles primært til enheder inden for det nære sundhedsvæsen - her forstået som samspillet mellem kommuner, regioner og praktiserende læger - samt i relaterede institutioner og virksomheder.

I september 2018 trådte samarbejdet og projektet mellem Tårnby Kommunes Akutteam og Fællesambulatoriet på Amager Hospital i kraft. Samarbejdet omhandler også de praktiserende læger. Fællesambulatoriet tilbyder rådgivning og middel-akut udredning samt behandling dagen efter henvendelsen fra Tårnby Kommunes Akutteam.

Der er løbende kontakt med de praktiserende læger, personalet fra Fællesambulatoriet og Tårnby Kommunes Akutteam, hvor det i samarbejde blandt andet vurderes, om der er behov for at bestille en middel-akut tid. På den måde er det lykkedes at forebygge indlæggelser og omlægge til middel-akut ambulant udredning og behandling til stor gavn for ældre medicinske patienter, der før blev indlagt akut.

Når borgere har været i ambulatoriet er der efterfølgende en tæt dialog mellem Fællesambulatoriet, den praktiserende læge og Aktutteamet, og det aftales her for eksempel, hvilke opgaver Akutteamet kan løse hos borgeren i eget hjem.

Indsatsen er forankret i en tværsektoriel styregruppe, der er nedsat for at følge, nytænke og koordinere projektets tværgående indsatser. Med denne organiseringsform har projektet skabt resultater, hvor der i samspil er blevet drøftet og besluttet nye former for samarbejder og indsatsområder til gavn for patienter og borgere.

I foråret 2019 er der gennemført en evaluering af patientoplevelsen for det nye tilbud. Evalueringen viser, at borgerne generelt ytrer stor tilfredshed med deres besøg i Fællesambulatoriet. De oplever at blive undersøgt hurtigt uden ventetid, og at de får klarhed over deres situation og sygdom. For patienterne virker Fællesambulatoriet som et godt alternativ til, fx henvisning til akutklinik og/eller en indlæggelse.

Borgmester Allan S. Andersen siger om samarbejdet:

"Vi oplever, at samarbejdet - udover at øge kvaliteten og trygheden hos vores borgere - har styrket samarbejdet mellem de tre sektorer, det er meget positivt. Vi har fået langt større indblik i hinandens kompetencer, muligheder og arbejdsgange. Det betyder, at vi alle løfter kvaliteten for den enkelte borger".

Borgmesteren glæder sig også over, at personalet fra Fællesambulatoriet har besøgt kommunen, ligesom personale fra kommunen har været på besøg i Fællesambulatoriet, hvor der har været fokus på afklaring af kompetencer og ressourcer, samt muligheder og udvikling af disse. En tæt dialog i det daglige og jævnlige møder har sikret et tillidsfuld og dynamisk fællesskab, understreger han.

Prisen uddeles på KL's Sundhedskonference den 21. januar 2020 i Kolding

Yderligere information om samarbejdet og uddelingen af prisen kan fås hos ældrechef Mette R. Jakobsen, telefon 32 47 11 11.

×

Cookie info