Strategier på skoleområdet

Strategi

Læs om visionerne for børne- og pengepolitikken, og hvordan den udmønter sige i strategier for ordblinde og literacy 2020-2024.

08.01.2020
NB - arkivnyhed - kan være forældet

I kommunens "Sammenhængende børne- og ungepolitik 2019-2022" er visionerne bl.a., at børn og unge udvikler mod på livet, lyst til at lære samt evnen til at deltage i fællesskaber. Desuden vægtes inddragelse af børn og unges stemmer, så de kan opnå medindflydelse i deres hverdag.

At kunne begå sig sprogligt, at kunne læse og skrive er vigtige forudsætninger for udtrykke sig og deltage aktivt i et demokrati. Der er i Tårnby Kommune to strategier "Ordblindestrategi 2019 - 2024" og " Strategi for sprog, læsning og skrivning - literacy 2020-2024", der beskriver skolernes arbejde med sprog, læsning og skrivning.

I disse fremhæves vigtigheden af at skabe sprogfokuserede læringsmiljøer, der støtter børn og unge i at udvikle sig til dygtige sprogbrugere, og der sættes en retning for arbejdet med børn og unges sprogudvikling og læring. De to strategier er tiltrådt politisk.

×

Cookie info