Når vi sidder sammen på tværs, kan nye ideer og overraskende løsninger opstå

Skole Trivsel

I Tårnby Kommune vil vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget som muligt, mens de går i skole.

17.01.2020
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Børne- og Kulturforvaltningen har derfor inviteret elever, forældre fra skolebestyrelserne og medarbejdere fra Børne- og Kultur samt Arbejdsmarked og Sundhed til at bidrage med et bredere blik på, hvordan vi styrker trivslen blandt Tårnby Kommunes børn og unge.

Anbefalingsgruppen mødtes for første gang den 9/1, hvor formanden for Børne- og Skoleudvalget, Mads Vinterby, bød velkommen til en aften med oplæg ved børnepsykolog Rasmus Alenkær og skolechef Per Trudslev. Herefter påbegyndte borgere og medarbejdere arbejdet med at formulere anbefalinger til styrkelse af børn og unges trivsel.

Anbefalingsgruppen afslutter arbejdet med at formulere vejledende anbefalinger til Børne- og Skoleudvalget på et møde den 22/1. På udvalgsmødet i marts fremlægger repræsentanter fra anbefalingsgruppen de vejledende anbefalinger for Børne- og Skoleudvalget.

Initiativet er en del af Tårnby Kommunes strategi for åbenhed og øget borgerinddragelse.

×

Cookie info