Kortlægning af støj- og partikelforurening i Tårnby

Støj og støv

Processen med kortlægningen går nu for alvor i gang. Målet er at få et klart og tydeligt billede af den samlede støj- og partikelforurening i vores kommune

24.01.2020
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Projektet med kortlægning af støj- og partikelforureningen i Tårnby Kommune går nu i gang. Der skal i den kommende tid indhentes en række tilbud fra en række aktører på området.

Hovedfokus for projektet vil være partikel- og støjforureningens indflydelse på sundhed, især i områder med følsom arealanvendelse, såsom skoler, daginstitutioner og idrætsanlæg.

Projektet vil i første omgang omfatte en afdækning af muligheder for at vurdere støj- og partikelforurening i Tårnby Kommune, ved at inddrage uvildige analyseorganisationer samt afholde en møderække med Miljøstyrelsen, Københavns Lufthavn i Kastrup samt relevante interesseorganisationer.

Samtidig er Tårnby Kommune ved at afklare mulighederne for at lave en kortvisning af partikelforurening på baggrund af data, der er indsamlet ved hjælp af Googlebiler i hovedstadsområdet.

Det er planen, at Kommunalbestyrelsen på mødet den 26. maj 2020 skal tage endelig stilling til tilbud på undersøgelserne, som herefter vil pågå i en længere periode.

×

Cookie info