Borgmesterens nytårsudtalelse ved årsskiftet 2019/20

Borgmester Allan S. Andersen

Så er det blevet tid til endnu engang at sige farvel til et år, der er gået – og velkommen til et nyt.

01.01.2020
NB - arkivnyhed - kan være forældet

I Kommunalbestyrelsen har vi i det forgangne år haft et godt og frugtbart samarbejde, hvilket også afspejlede sig i, at alle medlemmer stod bag aftalen om budgettet for 2020.

Et budget, som blandt andet betyder at vi løfter velfærdsområderne, vi sætter fart på arbejdet med klimaudfordringerne og den grønne omstilling, og vi sætter en kurs mod flere boliger i Tårnby - både til unge, ældre og familier.

2019 var året, hvor vi fik ny kommunaldirektør.  Vi har arbejdet videre med mange projekter omhandlende borgerinddragelse og åbenhed. Vi fik også i Kommunalbestyrelsen vedtaget kommunens nye erhvervspolitik, og med afsæt i den vil vi skabe endnu bedre forhold for erhvervslivet, og vi vil styrke samarbejdet mellem Tårnby Kommune og de lokale virksomheder på en konstruktiv måde.  

I 2020 slår vi dørene op til vores helt nye svømmehal på Vestamager. Det bliver en moderne, energivenlig og meget brugervenlig svømmehal. Jeg glæder mig meget til indvielsen, og det samme ved jeg at mange borgere også gør.

Vi har i året der er gået holdt en lang række borgermøder om forskellige emner. Jeg kan nævne et borgermøde med politiet om tryghed, flere borgermøder om energirenoveringer i boliger og en del møder omkring boligudviklingen i vores fælles kommune.

For eksempel har vi sammen med OK Fonden afholdt borgermøder omkring det kommende seniorbofællesskab på Præstefælledvej. Der har været en utrolig interesse og opbakning til projektet.

Vi regner med første spadestik i løbet af 2021 - og når alt er på plads, så får vi 28 unikke boliger i en meget spændende konstruktion, som kommende beboere selv har haft afgørende indflydelse på.

I Tårnby tager vi klima- og miljøudfordringerne alvorligt. Vi arbejder med verdensmålene blandt andet i forbindelse med budgettilrettelæggelsen, og vi har igangsat en lang række konkrete tiltag, samt indarbejdet en klima- og energipulje på 13 mio. kr. årligt i hele budgetperioden.

Her i slutningen af 2019 er vi officielt blevet certificeret som bi-venlig kommune. Vi har i 2019 udlagt mere end 194.000 kvadratmeter af de kommunalt ejede og -passede arealer som arealer med særlig fokus på at sikre biodiversiteten. Der er udsået mere end 10.000 kvadratmeter blomsterblandinger med insektvenlige blomsterfrø og der er plantet flere insektvenlige stauder, buske og træer samt udlagt flere arealer med naturgræs.

Vi har i 2019 fået vores hjemløsestrategi på plads. Vi sikrer også boliger til de mest udsatte hjemløse - det er utrolig glædeligt.

Ser vi frem i 2020 lancerer vi bl.a. vores nye demenshandlingsplan. Det er et yderst vigtigt område, som vi nu vil prioriterer endnu højere, og det er jeg meget tilfreds med.

I det nye år lancerer vi også borgerforslag i Tårnby. Med et vist antal indsamlede digitale underskrifter vil borgerne kunne få behandlet et forslag i Kommunalbestyrelsen. Det er demokrati på en ny måde, som jeg håber bliver en succes.

Vi er i Tårnby inde i en spændende og positiv udvikling på mange områder - vi har nogle aktive borgere, som jeg i året der er gået heldigvis har mødt rigtig mange af i forskellige sammenhænge.

Jeg ser frem til - sammen med Kommunalbestyrelsen og borgerne - i det nye år at arbejde for at gøre Tårnby til et endnu bedre sted at bo, arbejde og leve i.

Godt nytår!                                              

Allan S. Andersen, borgmester

×

Cookie info