Borgermøde om nyt lokalcenter

BorgermodeOmNytLokalcenter3.JPG

Onsdag aften var der inviteret til borgermøde på Rådhuset om det nye lokalcenter, der bl.a. skal huse detailhandel.

20.02.2020
NB - arkivnyhed - kan være forældet

 Cirka 40 spørgelystne og interesserede borgere lagde vejen forbi Rådhushallen i forbindelse med borgermødet.

Med en udbygning af centerområdet ved Tårnby Torv og etablering af et lokalcenter ved Løjtegårdsvej ønsker Tårnby Kommune at understøtte lokal handel og let adgang til butikker - også for cyklende og gående.

Lidl ønsker at byde ind med et en butik i området. Man har planer om, at butikken skal være bæredygtig på flere fronter. Det har man haft gode erfaringer med andre steder.

De fremmødte havde en del spørgsmål til ideerne - og til hvilke konsekvenser, det vil have bl.a. for trafikafviklingen.

Borgmester Allan S. Andersen sagde bl.a. i sin tale:

"Etableringen af et lokalcenter i området vil kunne fungere som en katalysator for en eventuel fremtidig omdannelse af erhvervsområdet omkring Egensevej til boligformål. Dette har været drøftet dels i forbindelse med Planstrategiens borgermøder og dels på Kommunalbestyrelsens temamøde om byudvikling i efteråret 2018, og det er noget vi vil arbejde videre med i den kommende kommuneplan".

×

Cookie info