Invitation til borgermøde om boliger ved Tømmerup Haveby

Visualisering af Tømmerup Haveby

Borgermødet er aflyst.
Tømmerup Haveby er et større boligområde på Vestamager tæt på Tømmerup.

20.02.2020
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Tømmerup Haveby afgrænses i nord af Munkebjergvej, i syd af Ugandavej, og mod vest af boligområderne Holdkærsager og Hyldager.

Tårnby Kommune har sendt et forslag til lokalplan i høring. Lokalplansforslaget giver mulighed for boligbyggeri i form af rækkehuse og etageboliger i op til tre etages høje, fastholde eksisterende institutioner og sikre grønne friarealer og klimatilpasningsløsninger.

Der inviteres til borgermøde, hvor borgmester Allan S. Andersen og projektudvikler NREP vil fortælle om projektet og ønsket om at opføre nye boliger efter konceptet Plushusene. Plushusene er et koncept, der kombinerer fordele ved individuelle boliger med fællesskab.

Efter aftale med NREP, vil 40% af boligmassen blive opført som almene boliger. 

Borgermødet holdes tirsdag d. 17. marts 2020, kl. 17-19, i festsalen på Skelgårdsskolen, Ugandavej 138-142, 2770 Kastrup.

 

×

Cookie info