Skolestart på Tårnby Kommunes skoler

Velkommen i skole.

Der var store smil på ansigterne, da skolerne onsdag og torsdag i denne uge tog imod vores knap 5000 elever.

13.08.2020
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Der er noget ganske særligt over dagen for alle, men især for skolens yngste elever i børnehaveklassen - og deres forældre - er dagen noget helt særligt.

Skolerne har forskellige traditioner for, hvordan både nye og gamle elever modtages, men i år måtte nogle traditioner vige for sikkerheds- og forsamlingsregler, der i lyset af Covid-19 desværre er en del af alles hverdag. Trods den anderledes ramme fik skolerne taget godt imod eleverne, og endnu et skoleår blev sat i gang med flag og fejring rundt om på kommunens skoler.   

 Eleverne modtages i skolegården i det dejlige vejr.

Personalet havde første arbejdsdag allerede den 3. august. Ud over planlægning og forberedelse af årets undervisning har personalet brugt arbejdsdagene uden elever på kompetenceudvikling.

Tirsdag den 4. august  var godt 400 lærere og pædagoger på kursus. Skoleafdelingen udbød 16 forskellige kurser, der på forskellig vis kompetenceudvikler og klæder personalet på til at skabe endnu bedre faglig undervisning, inkluderende læringsmiljøer og trivsel blandt eleverne.

For blot at nævne nogle få: Dysleksi og engelskundervisning, Motorik i indskolingen og Undersøgende metoder og bæredygtighed i matematik. 

Sidste skoleår samledes alle lærere, pædagoger og ledere fra Tårnbys skoler til en fælles kompetencedag, men grundet Corona og forsamlingsforbud blev den fælles kompetencedag i år afholdt "Fælles hver for sig".  

Dagen blev indledt med et fælles oplæg ved skolechef Per Trudslev, der livetransmitterede til alle skolerne. Fokus på skolechefens oplæg var at skabe den fælles røde tråd og tegne et billede af den fælles sammenhængskraft mellem fælleskommunale indsatser, strategier og politikker og den enkelte skole. En grafisk facilitator visualiserede skolevæsnets fælles fokus og indsatser i en plakat, som skal fungere som et fælles redskab mellem skole, SFO og forvaltning.  

Skolechef Per Trudslev holder tale.
Skolechef Per Trudslev livetransmitterede oplæg til alle skolerne

Efter oplægget arbejdede skolerne videre med et lokalt tilrettelagt program, der knyttede an til aktuelle indsatser og nye strategier på skoleområdet. Eksempelvis blev der arbejdet med inkluderende fællesskaber, elevdemokrati og medborgerskab, Skolestyrken, professionelle læringsfælleskaber og implementering af nyligt tiltrådte strategier på skoleområdet.

Der planlægges en lignende dag i november for det pædagogiske personale i SFO og klub.

×

Cookie info