Nyhedsbrev fra Tårnbys borgmester – august 2020

Allan Andersen foto

Borgmester Allan S. Andersen fortæller om den aktuelle situation i Tårnby Kommune.

21.08.2020
NB - arkivnyhed - kan være forældet

"Sommeren kom da virkelig til os, nu da sommerferien for langt de fleste sluttede. Det er jo noget vi har oplevet før.

Den aktuelle krise - og dens omfang - er omvendt ikke noget vi har oplevet før her i kommunen.

Ledigheden er desværre steget meget kraftigt, og det drejer sig primært om ansatte i og omkring lufthavnen, som har mistet jobbet.

Det er kort sagt uendeligt trist. Trist for de ledige ikke mindst, for deres familier, for vores erhvervsliv og virksomheder, for vores sammenhængskraft og for vores kommune, herunder vores økonomi.

Vores fremskudte Jobcenter i lufthavnen arbejder på højtryk for at hjælpe de ledige og opsagte borgere.

Der igangsættes forløb omkring jobsøgning, og der arbejdes på at matche ledige med virksomheder, som evt. mangler arbejdskraft - typisk inden for andre brancher.

Mange vil også opleve at skulle omskoles eller starte ny uddannelse, som forhåbentligt kan hjælpe dem tilbage til fast beskæftigelse hurtigst muligt.

Med lanceringen af et så stort projekt som det fremskudte jobcenter, så kommer der naturligvis nogle bump på vejen - dem skal vi selvfølgelig lære af - for at gøre vores indsatser endnu mere målrettede over for de borgere, som står i en meget svær situation.

Sundhedsområdet

Sundhedscentret er kommet rigtig godt i gang efter sommerferien. Alle indsatser er i gang og varetages selvfølgelig med udgangspunkt i de gældende forholdsregler for hygiejne og afstand.

Dette betyder blandt andet, at mange sundhedsindsatser foregår udendørs. Vi har udelukkende positive erfaringer med dette, hvilket betyder, at udendørs tilbud fremadrettet vil være en fast del af sundhedsteamets tilbud.

På genoptræningsområdet forbereder vi os på, at aktiviteten stiger i takt med at flere opereres og tilses på hospitalerne. Sommeren har desværre budt på mange afbud og udeblivelser fra borgerne, men vi håber at dette reduceres, nu hvor hverdagen indfinder sig.

Tandplejen er også i gang igen efter sommerferien. Da mere personale er til stede nu, er kapaciteten for at tilbyde tider større end inden sommerferien.

Efter gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen er det nu muligt at tilbyde alle typer af behandlinger med diverse tiltag for at mindske smittespredningen. Det betyder, at det fortsat er behov for at give længere tider til de enkelte tandbehandlinger end inden COVID-19.

Sundhedsplejens hjemmebesøg tilbydes igen som vanligt, med brug af værnemidler som anbefalet fra Sundhedsstyrelsen. Skolesundhedsplejen har været lukket siden midt marts pga. Covid-19, men er startet op i dette skoleår. Det betyder, at eleverne igen kan tilbydes individuelle funktionsundersøgelser, samtaler eller sundhedspædagogisk undervisning ude i respektive klasser. 

Ekstraordinære forårs- og sommeraktiviteter på UngTårnby

På UngTårnby fik vi i forbindelse med genåbningens fase 2 mulighed for at tilbyde en række aktiviteter og forlængelser af undervisningsforløb efter at den almindelige ungdomsskolesæson var slut. Det har været en succes med stor søgning til holdene. Det har været en blanding af de faglige- og kreative fag, som vi plejer at udbyde. Flere af holdene er desuden fortsat henover sommerferien som en del af vores ekstraordinære sommeraktiviteter, hvor der blandt andet har været mulighed for faglig fordybelse på vores brush-up hold i dansk, matematik og engelsk, sports camp, danse workshop, Magic Cards mm. Det har været en stor fornøjelse for os at opleve børnene og de unges lyst til, at indgå i disse frivillige faglige og sociale læringsrum og være en del af dette fællesskab også i deres sommerferie. 

Derudover tilbød vi ekstraordinære udflugter til Sommerland Sjælland og Zoologisk Have, der begge var fuldt bookede.

Sommer på stranden

Tårnby Kommune har igen i år haft et åbent tilbud til alle børn og unge fra 3.-9. klasse i kommunen om at bruge tilbuddet "Sommer på stranden" i juli måned. I år kunne der tilbydes et væld af aktiviteter og ture, på grund af ekstra midler til sommeraktiviteter, for kommunens børn og unge.

Der kom i de 4 uger dagligt mange børn og unge i lejren ved sneglehuset, hvor grillen blev tændt hver dag og hvor de deltog i diverse konkurrencer, leg og badning og hvor nye venskaber blev skabt på tværs af kommunen.

Der var vandtilvænning med kystlivreddere til de mindste, heldagsture til store oplevelser i bl.a. Camp Adventure, Sagnlandet Lejre, Fisketur på Øresund med børn og deres forældre/bedsteforældre og aktiviteter v. kulturzonen og rollespilsfabrikken.

SSP Tårnbys sommeraktiviteter henover sommeren 2020

SSP Tårnby har haft udgående medarbejdere på gaden minimum fire gange ugentligt henover hele skolernes sommerferie. Det har betyder, at SSP Tårnby har været meget synlige og har været i kontakt med mange unge på mange forskellige tidspunkter på døgnet. Den primære indsats har ligget i tidsrummet kl. 19:00 - 24:00. SSP Tårnby har modtaget mange positive tilkendegivelse fra den massive tilstedeværelse fra både de unge og forældre, som vi har mødt på gaden.

SSP Tårnby har endvidere afholdt to "Pop-up" arrangementer om ugen. "Pop-up" arrangementer har bestået i, at SSP Tårnby har medbragt en gasgrill og er dukket op forskellige offentlige steder, hvor der har været mange unge samlet. Her har SSP Tårnby grillet pølser og brød og har den vej igennem haft en lidt anderledes kontakt med de unge.

Der har også været "Pop-up" arrangementer, hvor der er blevet indkøbt is, og så har arrangementer været lidt mere "flydende" med aktiviteter på flere steder. Der blev afholdt ét større "Pop-up" arrangement på Tårnby Skatepark, hvor SSP Tårnby havde hyret eksterne samarbejdspartnere i form af professionelle skatere/undervisere. Der var stor tilslutning til dette arrangement.

Biblioteket

Arrangementerne henover sommeren på biblioteket spændte fra skrivecamp til Capoiera (Brasiliansk kampdans).
Så der var noget for enhver smag. Sebastian Klein fortalte om farlige dyr til stor fornøjelse og lidt gys for børn og forældre, og Teatergruppen Glimt viste fantastisk akrobatik til dejlige toner.
På skrive campen blev der skabt nye relationer, mange lærte at "danse" Capoeira og lave cirkustricks, såvel som ønsker om klapperslanger stod i kø efter foredraget om farlige dyr.

Knap 5000 skoleelever er nu i gang igen i Tårnby

Der er noget ganske specielt over den første skoledag i året. Men ikke mindst for helt nye elever i børnehaveklassen - og deres forældre - er dagen noget helt særligt.

Skolerne har forskellige traditioner for, hvordan både nye og gamle elever modtages, men i år måtte nogle traditioner vige for sikkerheds- og forsamlingsregler, der i lyset af Covid-19 desværre er en del af alles hverdag. Trods den anderledes ramme fik skolerne taget godt imod eleverne, og endnu et skoleår blev sat i gang med flag og fejring rundt om på kommunens skoler.

Personalet på skolerne havde første arbejdsdag den 3. august. Ud over planlægning og forberedelse af årets undervisning har personalet brugt arbejdsdagene uden elever på kompetenceudvikling.

Plejehjemmene

Hverdagen ser heldigvis meget mere normal ud igen på plejehjemmene. Besøg kan foregå indendørs og der meldes om stor glæde med den større normalitet derude. Der er selvfølgelig stadig krav om hygiejne og omtanke, det ved vi alle.

Vores ældre har ikke haft en nem tid under krisen, så jeg er utrolig glad for, at hverdagen nu mere ligner den vi kendte fra tidligere".

I de sidste par måneder har plejehjemmene arbejdet på højtryk for at skabe og vedligeholde en stabil og tryg hverdag for beboerne. Det har fået plejehjemmene til at tænke i anderledes baner. Især samarbejdet mellem kommunens institutioner har udviklet sig.

For eksempel har beboerne på Plejehjemmet Ugandavej malet sten med bogstaver, som de har lagt rundt omkring ved Skelgårdsskolen længere nede ad vejen. Børnene fra 3. A skulle dernæst på skattejagt og finde stenene og lægge dem i den rigtige rækkefølge, så de dannede en sætning. Den samme klasse fra Skelgårdsskolen har sammen med en danseinstruktør danset foran vinduerne på plejehjemmet til stor glæde for beboerne.

Ikke mere fra mig for denne gang. Jeg ønsker alle en dejlig weekend.

Allan S. Andersen
Borgmester

×

Cookie info