Statusmelding fra borgmesteren den 28. april 2020

Allan Andersen foto

Melding til borgerne fra borgmester Allan S. Andersen

28.04.2020
NB - arkivnyhed - kan være forældet

"For hver dag, der går, så kommer vi alle sammen lidt tættere på en normal hverdag og en genåbning af samfundet. Det er positivt. Desværre har krisen sat sig sine alvorlige spor allerede.
Her tænker jeg ikke mindst på vores lokale arbejdsmarked.

Arbejdsmarkedet i Tårnby har virkelig lidt under krisen indtil nu. Ledigheden er på kort tid steget med omkring 50 procent. Det er en utrolig trist udvikling, som går ud over mange borgere lige nu.
Vi er hårdt ramt i Tårnby pga. den kraftige nedgang i aktiviteterne i og omkring lufthavnen.
Der er mange med arbejdsplads i lufthavnen eller de luthavnsrelaterede virksomheder, som er sendt hjem eller er blevet afskediget.
Derudover er der mange af vores lokale håndværkere, lokale leverandører og ansatte inden for servicefag, som ligeledes er ramt af nedgangen i lufthavnen - af den simple grund, at de hidtil har serviceret eller leveret til lufthavnen.

Vi har politisk besluttet at tage en række initiativer i den forbindelse. Og flere kommer til. Det er hjælp til mange forskellige typer af erhvervsdrivende, ikke kun dem med relation til lufthavnen.
Vi har givet mulighed for at udskyde betalingen af dækningsbidrag, vi har givet henstand i forhold til betaling af leje for virksomheder i kommunens ejendomme, vi har fremrykket betalinger for 45 mio. kr., og vi har netop nedsat en helt ny tænketank, som skal stå i spidsen for en række tiltag i den kommende tid.
Tænketanken skal være katalysator for genstarten af det lokale erhvervsliv. Her deltager en række lokale virksomhedsledere, blandt andet den adm. direktør i lufthavnen og repræsentanter fra Dragør Kommune, herunder deres borgmester.
Arbejdet i tænketanken handler om at sikre en så hurtigt og smidig genstart af virksomhederne og sætte strøm til lokale tiltag, der kan understøtte den strategi.

Sammen med de virksomheder, som har måtte afskedige en stor del af deres medarbejdere, sikrer vi nu en ekstra indsats fra vores Jobcenter i forhold til hurtigt at få kanaliseret afskedigede medarbejdere videre til potentielle mangelbrancher.
Vi vil også som kommune gerne aflaste virksomhederne for eventuelle barrierer, som vi kan løfte eller fjerne hurtigt. Derudover vil vi bidrage yderligere til opkvalificering af medarbejderne til fx andre brancher.
Vi er kun i opstartsfasen med arbejdet i tænketanken, så I vil alle høre mere - og mærke mere til arbejdet i den kommende tid.

Den seneste melding i dag kom fra SAS, som vil afskedige omkring 1700 medarbejdere i Danmark, en del af dem bor her i Tårnby. Det er endnu et bevis på, at vi er hårdt ramt i Tårnby, og at der er brug for nye løsninger. Vi er alle berørte af dette og den situation som mange familier i Tårnby Kommune er kommet i med den nye udmelding.


Besøg på vores plejehjem

Vores ældre har været og er fortsat meget udsatte i denne tid. Smitte kan få helt fatale konsekvenser for ældre og svage.

Jeg er meget bevidst om, at der er et stort dilemma på dette område. På den ene side skal vi beskytte beboerne på plejehjemmene mod smitte og dødsfald. På den anden side skal vi sikre, at der er mulighed for besøg fra pårørende. Ensomhed og fortvivlelse kan hurtigt brede sig blandt de ældre, når kontakten til omverdenen er væk.
De centrale myndigheder har i den første del af krisen udsendt nogle meget restriktive regler for besøg på plejehjemmene.
Det har blandt andet indtil nu betydet, at heller ikke kontrollerede besøg på udearealer har været en mulighed.

Sundhedsstyrelsen har nu ændret i vejledningen om besøg på plejehjem, og det betyder, at kommunerne - og selvfølgelig også Tårnby - endelig kan komme i gang med at finde ud af, hvordan besøg fra pårørende kan arrangeres på udearealerne ved plejehjemmene.
Det er plejehjemmene sammen med rådhusets folk godt i gang med. I disse dage bliver en plan for besøg på udearealerne politisk behandlet, så en ny ordning kan træde i kraft hurtigst muligt.
Besøgene skal naturligvis foregå på et sundhedsfagligt forsvarligt og trygt grundlag. 

Mere information kommer på de enkelte plejehjems hjemmesider.


Kultur- og fritidsområdet

Vi har valgt at begynde på en gradvis åbning af en del af vores kultur- og fritidstilbud. Vores tilbud på idrætsområdet er en stor del af vores identitet i Tårnby. Samvær og fælleskab er nøgleordene.

Det der sker nu er, at vi vil se en begrænset åbning af de udendørs idrætsfaciliteter. Det betyder blandt andet at tennisklubber, atletikklubber, roklubber, spejdergrupper, hundeklubber mv. fra kan begynde deres aktiviteter i begrænset omfang.
Vi giver mulighed for, at der gives tilladelse til at ungdomsafdelingerne i fodbold, rugby og amerikansk fodbold kan gå i gang med træning uden kropskontakt.

Inden det kan komme i gang vil vores Kultur- og Fritidsafdeling senest på mandag den 4. maj sørge for en accept hos bl.a. DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger) og DBU (Dansk Boldspil Union).

Vi vil melde mere ud på hjemmesiden, når vi nærmer os.

Vores udendørs legepladser og fitness muligheder åbner også igen snarest muligt. Det er der også mange, der glæder sig til.
Tårnby Skatepark kan vi forhåbentligt også snart åbne igen. Vi skal have nogle praktiske ting på plads, og en endelig aftale med politiet, før det kan ske.

Det er vigtigt at huske, at forsamlingsforbuddet jo stadig gælder. Så man skal ikke samles mere end 10 personer samme sted. Det er en forudsætning for at vi kan åbne igen, at alle overholder retningslinjerne.

På Hovedbiblioteket vil der også snart være aktivitet igen. I et vist omfang i hvert fald. Der bliver igen mulighed for afleveringer af bøger, og vi går i gang med at lave en ordning, hvor der kan bestilles bogposer med op til 8 bøger, som man kan afhente på betryggende vis. Man vælger et tema, og så vil bøgerne stå klar. Hold øje med bibliotekets hjemmeside, hvor der kommer mere information om det nye initiativ.


Skoler og dagtilbud

Hverdagen er jo ved at vende tilbage på skoler og i dagtilbuddene. Der er undervisning op til 5. klasse og alle dagtilbud holder åbent. Der er færre børn i dagtilbud end ellers. Vi hører om stor kreativitet og anderledes dage, hvor alle er med til at tage de nødvendige forholdsregler om afstand, hygiejne og nye måder at være sammen på.

Jeg er utrolig glad for, at vi har kunnet sikre en så smidig og fleksibel åbning af skoler og dagtilbud i Tårnby. Det vidner om, at personale, forældre og børn har villet det her sammen".

 

 

Allan S. Andersen

Borgmester

×

Cookie info