Statusmelding fra borgmesteren den 21. april 2020

Melding fra Tårnbys borgmester om nye sundhedsvejledninger, de hjemløse, skole- og dagtilbud og det tekniske område

21.04.2020
NB - arkivnyhed - kan være forældet

 

Allan Andersen foto

Sundhed

"De nyeste vejledninger fra de centrale myndigheder betyder, at vi lige nu begynder at åbne for flere af de kommunale sundhedsindsatser.

Selvfølgelig med et skarpt fokus på at reducere smitterisikoen, som jo stadig er der. Men der bliver taget mange forholdsregler.

Sundhedscentret har efter påske åbnet for, at nogle genoptræningsindsatser igen bliver varetaget fysisk i Sundhedscentret.

Dette sker efter en individuel vurdering fra fysio- eller ergoterapeuten i samråd med borgeren, der er i et forløb.

Er det ikke relevant at møde op i Sundhedscentret, så tilbydes der telefonrådgivning og udarbejdelse af et hjemmetræningsprogram.

Al holdtræning er fortsat aflyst, men Sundhedscentret vil fremover lægge udvalgte videoer på deres hjemmeside, som der kan trænes efter derhjemme.

Der er også blevet arbejdet hårdt for, at vores Tandpleje kan komme i gang igen. Fra i dag begynder vi gradvist at åbne for undersøgelser og behandling. Det sker naturligvis i fuld overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer mht. hygiejne, afstand, minimering af smitte og brug af værnemidler.

De hjemløse

De hjemløse er i en særlig svær situation lige nu. De færdes tæt i deres miljøer og muligheden for at isolere sig i egen bolig er umulig.

Derfor har vi også et særligt ansvar for at tilbyde hjemløse et egnet opholdssted, også dem som er smittede med COVID-19.

Tårnby Kommune har i den forbindelse indgået et samarbejde med vestegnskommunerne om at sikre at hospitalerne har én indgang hele døgnet, hvis hjemløse skulle have behov for et tilbud ved udskrivelse fra et hospital.

Derudover arbejder vi sammen med Københavns Kommune, som har særlige omsorgspladser til COVID-19 smittede hjemløse. Københavns Kommune etablerer i første omgang 15-20 pladser, som ved behov kan udvides til 65 pladser.

Skoler og dagtilbud 

Alle dagtilbud og de fleste af skolerne genåbnede onsdag den 15. april 2020. Løjtegårdsskolen og Kastrupgårdsskolen åbnede torsdag.

Opstarten er gået godt, men skoler og dagtilbud melder også om en anderledes hverdag, hvor håndvask, opdeling og afstand mellem børnene fylder meget. Men vi har nogle dygtige og kreative medarbejdere og ledere, som finder gode løsninger med fokus på vores børn - og hvor de kan være rigtig meget ude og lege i det gode vejr.

I den første uge var mange børn i dagtilbud stadig hjemme, men der er tilmeldt flere børn i denne uge. Næsten alle børn kom i skole, mens der var få som var tilmeldt SFO og klub.

Det er vigtigt, at alle forældre der ønsker pasning, husker at tilmelde deres dagtilbud, SFO og klub. Det er for at personaleressourcerne kan fordeles bedst muligt på dagen.

Nødundervisning hjemmefra samt virtuel klub fortsætter for 6. - 10. årgang frem til 10. maj 2020 - hvor vi bliver klogere på, hvad der så skal ske.

Det tekniske område 

Rengøringen har under nedlukningen stadig haft en del at se til rundt omkring på plejehjem mv.

Med åbning af skoler og dagtilbud er der for alvor kommet mere arbejde. Og der er jo skærpede krav til netop rengøring i den situation, vi er i. Så det er godt at se engagementet fra vores dygtige folk på området. Mange i rengøringen har også udvist stor fleksibilitet og omstillingsparathed - fx når nogle har skullet skifte til anden fysisk arbejdsplads end den sædvanlige.

Gartnerne er også blandt dem, som har mere at se til. I foråret er der en del, der skal klares ude i det grønne.

Sikkerheden er også i orden her, da arbejdet i sagens natur foregår udenfor. Der er selvfølgelig også taget ekstra forholdsregler her. 

Vi har også varmemestre og andre faggrupper, som gradvist kan mærke, at der så småt bliver åbnet rundt omkring. Der er mange

bygninger og arealer, som medarbejdere på vores tekniske område holder nøje øje med.

Vi vil være påvirket af situationen længe endnu

Der er jo utrolig positivt, at vi har kunnet gå i gang med den første gradvise og kontrollerede åbning.

Det har vi kun haft mulighed for, da langt de fleste har fulgt myndighedernes anvisninger om korrekt opførsel med hensyn afstand og hygiejne.

Men der er altså også meldinger om grupper af unge, som forsamles og fester rundt omkring. Det vil jeg bede jer om at lade være med. Man kan godt samles i små grupper, når man husker afstanden. Men de store forsamlinger skal vi altså vente med.

Der er lang vej tilbage til en normal drift i vores kommune. Vi må nok også være indstillet på, at vi skal være sammen på en anderledes måde lang tid endnu. Dermed ikke sagt, at vi ikke kommer til at åbne mere op.

Den omvæltning der kom i hele samfundet skete utrolig hurtigt, da vi lukkede ned. Og det var nødvendigt. Vores liv blev forandret ganske hurtigt på en kedelig baggrund. Tak til alle, der har vist forståelse og samfundssind gennem krisen. Og tak til alle, der er positivt indstillet i forbindelse med den gradvise åbning".

Allan S. Andersen

Borgmester

×

Cookie info