Statusmelding fra borgmesteren den 1. april 2020

En mulig genåbning af vores samfund efter påske forudsætter at vi holder fast i strategien der er lagt.

01.04.2020
NB - arkivnyhed - kan være forældet

 

Allan Andersen foto

 

"Med den seneste udmelding fra regeringen om en mulig genåbning af vores samfund efter påske, så lysner det jo heldigvis i horisonten. Men forudsætningen for, at samfundet - og dermed også vores kommune - igen kan åbne er, at vi holder fast i strategien, der er lagt. Vi skal alle fortsat følge rådene om afstand, vi skal vise hensyn, vi skal ikke forsamle os.

Ligesom i resten af landet, så stiger ledigheden i Tårnby Kommune, som følge af krisen. Især har vi oplevet, at der er sket en stigning af nye modtagere af dagpenge og af sygedagpenge

Selvom Jobcentret og Tårnby Ungecenter holder fysisk lukket, arbejder medarbejderne fortsat på at nedbringe ledigheden. Det gør de blandt andet ved at øge antallet af samtaler med borgerne og holde en tæt kontakt med kommunens virksomheder.

Arbejdet med misbrugsbehandling fortsætter også under lockdown-perioden. Borgere der ønsker behandling vil stadig kunne få udleveret medicin og få de samtaler, de har brug for. For at begrænse smitterisikoen, vil en stor del af behandlingen foregå over telefon eller computer. Læs mere om misbrugsbehandling under lockdown-perioden på kommunens hjemmeside under Sundhed og Forebyggelse.

I Tårnby Kommune opretter vi en jobbank med gode kræfter til at stå sammen mod corona-virussens konsekvenser. Vi søger derfor efter studerende, ledige og pensionerede inden for det sundhedsfaglige og det pædagogiske område.

Det kunne f.eks. være læger, sygeplejersker, pædagoger, SOSU-medarbejdere, medicin- og sygeplejerskestuderende. Mere information og mulighed for ansøgning vil hurtigst muligt være at finde på hjemmesiden.

Jeg kan fortælle, at Tårnby Kommune er klar til at tage i mod de ekstraordinære udskrivelser af patienter fra hospitalerne. Kommunerne skal nemlig løfte den opgave for at frigive plads på hospitalerne.

Et team bestående af kvalificerede sygeplejersker og assistenter fra ældreplejen er oprettet, og kan varetage den nødvendige færdigbehandling af patienterne i samarbejde med de praktiserende læger.

På kommunens 38 midlertidige døgnpladser på Irlandsvej, er der minimum 20 sengepladser klar til disse patienter. Derudover kan teamet varetage færdigbehandlingen i eget hjem, hvis hospitalet skønner, at det kan lade sig gøre.

Der vil som udgangspunkt ikke blive udskrevet patienter med påvist corona-smitte til disse pladser.

Der vil fortsat være pladser til de borgere, som almindeligvis udskrives til døgnplads på Irlandsvej.

Derudover kan jeg fortælle, at på nuværende tidspunkt er der ikke nogen af vores medarbejdere på plejehjemmene og i hjemmeplejen, som er testet positiv med COVID-19.

Jeg er som borgmester utrolig glad for den måde, hvorpå krisen er blevet håndteret i Tårnby. Det er virkelig opløftende at se, hvordan frivillige, medarbejdere og borgere har formået at få tingene til at glide i en svær tid. Sammenholdet gør os stærkere, når vi kommer ud på den anden side."

 

Allan S. Andersen

Borgmester

×

Cookie info