Kortlægning af støj- og partikelforurening i Tårnby fortsætter trods coronatider

Støj og støv

status på projektet vedr. kortlægning af støj- og partikel-forurening i Tårnby Kommune

06.04.2020
NB - arkivnyhed - kan være forældet

I disse dage er det mest flytrafik aflyst, og biltrafikken også stærkt begrænset. Det betyder, at luften over Tårnby er renere end ellers og at støjen fra fly- og biltrafik er reduceret betydeligt. Mange af kommunens medarbejdere er også sendt hjem for passe deres arbejde hjemmefra i det omfang, det kan lade sig gøre. Det kan det heldigvis i stort omfang på miljø-området, så projektet vedr. kortlægning af støj- og partikel-forurening i Tårnby Kommune skrider fortsat godt frem, og der ser kun ud til at blive en mindre forskydning af tidsplanen.

Nogle af vores samarbejdspartnere har dog begrænset kapacitet under Corona-krisen, og derfor ser tidsplanen ud til at blive forskudt en måned, så forslag til undersøgelsesdesign nu forventes forelagt kommunalbestyrelsen i juni måned (16/6), hvorefter undersøgelserne kan sættes i gang. På samme møde forventes det, at der kan præsenteres et foreløbigt resultat af Google-målinger (svarende til tidligere offentliggjorte målinger fra Københavns Kommune)

 

 

×

Cookie info