Fra 10. april hentes alt affald igen som normalt

Affaldssortering skraldespande

Det gælder både restaffald og genanvendeligt affald - plast, metal, pap, papir, glas haveaffald og storskrald.

08.04.2020
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Fra den 10. april bliver affaldet igen indsamlet som normalt. Det gælder også pap, papir, plast/metal, haveaffald og storskrald. Det betyder at du igen vil få indsamlet dit sorterede affald på din normale tømmedag.

Har du mere af det sorterede affald (pap, papir og plast/metal), end der kan være i din beholder, kan du stille det ved siden af beholderen, så bliver det taget med, når affaldet bliver indsamlet. Plast skal i en gennemsigtig pose og pap kan bundtes eller samles i en papkasse. Vær i den forbindelse opmærksom på at hindre at blæst, dyr eller andet spreder affaldet.    

Afhængigt af hvordan situationen og anbefalingerne omkring coronavirus udvikler sig, tager renovatøren forbehold for, at det kan blive nødvendigt, at vende tilbage til nødberedskab og dermed fokusere på indsamling af restaffald.

Vi takker for forståelsen i denne særlige situation

Hold dig opdateret om driftsstatus, for indsamling af affald

×

Cookie info