Nyt samarbejde mellem SundhedsCenter Tårnby og Aarhus Universitet

Sundhedshuset Nr 13

I efteråret 2019 indleder SundhedsCenter Tårnby et helt nyt samarbejde med Aarhus Universitet om projektet ”OS! i Tårnby”.

06.09.2019
NB - arkivnyhed - kan være forældet

"OS! i Tårnby" har til formål at forbedre SundhedsCenter Tårnbys evne til at imødekomme mennesker med forskellig sundhedskompetence, bl.a. ved at udvikle et fælles sprog om sårbarhed og en øget opmærksomhed på sundhedskompetencer i det daglige arbejde.

Sundhedskompetence er et begreb, der vinder større og større indpas internationalt men også i dansk sammenhæng. Eksempelvis adresserer WHO, at bl.a. målrettede indsatser mod sundhedskompetencer er nødvendige for at sikre en bæredygtig udvikling iht. FN´s 17 verdensmål.

Sundhedskompetence dækker over den enkeltes evne til at finde, forstå og anvende information til at tage beslutninger om deres sundhed. Begrebet dækker således over den enkeltes evne til at kommunikere med sundhedspersonale, navigere i sundhedsvæsnet, tage hånd om egen sundhed og forholde sig kritisk til sundhedsbudskaber i det offentlige rum og på diverse medier. Der ses en sammenhæng mellem høj sundhedskompetence, hensigtsmæssig sundhedsadfærd og lav dødelighed.

SundhedsCenter Tårnby bliver nu endnu bedre til at imødekomme borgere med forskellig sundhedskompetence og kan i højere grad målrette indsatserne.

Perspektivet er relevant inden for alle centrets indsatser, både genoptræning, sundhedspleje og sundhedsfremme og forebyggelse, så forløbene kan blive så effektive og målrettede som muligt til gavn for borgerne i Tårnby Kommune.

Den konkrete proces består af 3 workshops for alle medarbejdere i SundhedsCenter Tårnby.

Processerne faciliteres af forskere fra Aarhus Universitet og resultatet af projektet bliver en konkret handleplan, som forventes færdig primo 2020.

De initiativer, der bliver anbefalet, vil løbende blive implementeret i løbet af 2020. Data fra projektet vil derudover indgå i det videre forskningsarbejde på Aarhus Universitet.

Borgmester Allan S. Andersen siger om det nye samarbejde:

"Jeg ser for mig, at vi nu bliver i stand til at forbedre vores indsatser på disse vigtige områder. Vi får mulighed for at bruge en stærkt forskningsbaseret viden, som vi ikke selv har. Kommunernes rolle på sundhedsområdet ændrer sig i disse år, så vi skal hele tiden være åbne for ny ideer og muligheder".

×

Cookie info