Borgerrådgiverens første halvårsberetning er nu klar

Siden 1. januar 2019 har Tårnby haft en borgerrådgiver. Hun har nu lavet sin første afrapportering til Kommunalbestyrelsen. Alle er velkomne til at læse med

02.09.2019
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Borgerrådgiverens rolle er blandt andet at hjælpe borgerne med at forstå baggrunden for, hvorfor de har fået en bestemt en afgørelse i en sag. Hun kan også hjælpe i forhold til klagevejledning mv.

Der er også mulighed for at hun kan hjælpe med at genskabe en konstruktiv dialog med kommunen, hvis det skulle blive nødvendigt i en sag, der er gået i hårdknude.

Borgerrådgiveren arbejder uafhængigt af forvaltningen og er ansat direkte af Kommunalbestyrelsen. 

Cathia Mundeling, Tårnby Kommunes borgerrådgiver siger:

"Mit førstehåndsindtryk af Tårnby Kommunes sagsbehandling er, at meget går godt, men at der også er plads til forbedring. Især hæfter jeg mig ved, at mange borgere efterspørger løbende information om status i deres sager".

Borgerrådgiverens erfaringer vil løbende blive brugt i arbejdet med at forbedre den kommunale sagsbehandling.

Borgerrådgiveren har haft 140 henvendelser i løbet af de første seks måneder. De fleste sager handler om det sociale område. Der er en tydelig tendens til stigning i antallet af henvendelser i takt med udbredelsen af kendskabet til funktionen.

Borgmester Allan S. Andersen siger:

"Borgerrådgiverfunktionen har vist sig at være til glæde for mange borgere, som får hjælp og vejledning i forskellige sammenhænge. Funktionen er med til at skabe tryghed og sikkerhed for de borgere, som henvender sig. Vi kan samtidig lære af de erfaringer, som naturligvis kommer som følge af hendes arbejde. Vi skal være klar til at se med nye øjne på den måde vi løser opgaverne på, hvis det er nødvendigt".

Læs mere om borgerrådgiveren her. Blandt andet om, hvordan du kommer i kontakt med hende: /om-kommunen/borgerraadgiver/borgerraadgiver

 

Se halvårsberetningen her

×

Cookie info