Succes med LST-LOOP til elever i ordblindevanskeligheder

Lst Loop

Børne- og skoleudvalget har besluttet, at kommunen nu tilbyder intensiv undervisning i LST til børn i ordblindevanskeligheder. LST er derfor en del af den samlede indsats i forhold til elever med ordblindhed i Tårnby Kommune. LST er en forkortelse for læse- og skriveteknologi og kan favne alle teknologiske foranstaltninger, der kan understøtte læse og skriveprocesser. Det kan f.eks. være oplæsningsprogrammer, ordforslagsprogrammer, skriveskabeloner, tale til tekst, m.m.

01.10.2019
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Undervisningen kaldes LST-LOOP. Der er et forløb, hvor eleverne deltager i intensivt undervisning i de teknologiske hjælpemidler. Hensigten med forløbet er at forbedre elevernes deltagelsesmuligheder i undervisningen, samt at styrke elevernes læring og handlemuligheder i forhold til deres uddannelse og fremtid.

LST-LOOP 'et foregår på elevernes hjemskole. LST-læreren afholder et 5 ugers intensivt kursus for elever på mellemtrinnet. De mødes i en mindre gruppe om formiddagen og bliver fortrolige med LST. Eleverne er tilknyttet deres egen klasse i hele forløbet, da de er sammen med deres klasse om eftermiddagen og i frikvarterne.

Forløbet har været afholdt på tre skoler nu, og jeg har som kommunens læse - og skrivekonsulent fulgt projektet tæt og deltaget i evalueringsmøder med elever og forældre. Deres tilbagemeldinger var fantastisk positive.

Mange af eleverne gav udtryk for, at de havde lært rigtig meget, og de fremover ville benytte deres redskaber i timerne og hjemme. De fremlagde med stor iver deres oplæg om LST. Det var virkelig en fornøjelse at opleve. Nogle elever ligefrem sprudlede. Elever, der havde haft svært ved skriftlige formuleringer havde i forløbet fået skrevet flere sider ved hjælp af teknologien. Det er mit indtryk, at eleverne har erfaret, at de kan udtrykke sig og deltage aktivt i undervisninger, når de benytter LST. Forældrenes respons var ligeledes meget positiv.

×

Cookie info