Spørgelystne Tårnby-borgere mødte politiet på Rådhuset

Borgermøde med Politiet

Onsdag aften var der borgermøde med fokus på tryghed, politiets tilstedeværelse og funktionen ’Din Betjent’.

10.10.2019
NB - arkivnyhed - kan være forældet

De fremmødte fik bl.a. præsenteret statistikker om kriminaliteten i Tårnby.

Kriminaliteten er generelt faldende på Amager - og i Tårnby Kommune. Statistikkerne viste, at især den personfarlige kriminalitet er faldet, men også på indbrudsområdet ses et større fald i Tårnby, end i resten af politikredsen.

Borgermøde med politiet

'Din Betjent' er en funktion, der kort sagt handler om dedikerede lokale politibetjente, som har indgående kendskab til nærområdet. De fremmødte blev opfordret til at tage fat i de lokale betjente fra Tårnby, som holder til på nærpolitistationen på Kamillevej, hvis der skulle være brug for det - f.eks. i sager om utryghed i lokalsamfundet.

Læs mere om 'Din Betjent' og find kontaktoplysninger.

Politidirektør Anne Tønnes fortalte bl.a. om Københavns Politis organisation, og om hvordan politiet arbejder og prioriterer.

Borgmester Allan S. Andersen sagde bl.a. i sin velkomsttale, at kommunen og politiet har et frugtbart og velfungerende samarbejde, og at man hele tiden er i dialog om, hvordan borgerne bedst betjenes politimæssigt i Tårnby.

Borgermøde med Politiet

De omkring 65 fremmødte fik rig lejlighed til at stille spørgsmål - både til politiets forskellige oplæg, men også spørgsmål af mere generel karakter om ordensmagtens arbejde.

Der var bl.a. en del spørgsmål om sikre skoleveje, automatisk fartkontrol og indbrudsbekæmpelse. 

 

×

Cookie info