Pressemeddelelse fra Tårnby Kommune og DGI Storkøbenhavn

Frivillige, folkeoplysende foreninger i Tårnby Kommune

23.10.2019
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Tårnby Kommune arbejder med kriterierne for godkendelse af frivillige, folkeoplysende foreninger. Dette arbejde har medført en del uro, specielt i de foreninger, der har en overvægt af medlemmer fra andre kommuner.

I forslaget til reviderede kriterier for godkendelse af foreninger fremgår det, at nye foreninger skal leve op til, at hovedparten - eller den største gruppe - af medlemmer skal bo i Tårnby Kommune. Dette skal på sigt også være gældende i de eksisterende foreninger.

Formanden for DGI Storkøbenhavn, Peder Nedergaard, udtaler i den forbindelse, at "De nye retningslinjer er i orden under forudsætning af, at Tårnby Kommune nu og fremadrettet vil leve op til formuleringen i sagsfremstillingen til Kultur- og Fritidsudvalget, hvor der entydigt står: "Der fastsættes ingen tidsfrist, men det forventes, at foreningen aktivt arbejder hen mod målet."

Tårnby Kommunes borgmester, Allan S. Andersen, og formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Henrik Zimino, bekræfter, at Tårnby Kommune vil behandle de eksisterende foreninger, der måtte have en udfordring, med lempe og ordentlighed. Udgangspunktet er, at foreningerne skal forblive i kommunen.

Borgmester Allan S. Andersen siger: "Tårnby Kommune ser frem til et konstruktivt samarbejde med såvel DGI Storkøbenhavn som kommunens foreninger om implementeringen af de reviderede principper for foreningsgodkendelse."

I den sammenhæng supplerer formanden for DGI-Storkøbenhavn, Peder Nedergaard: "DGI Storkøbenhavn er i de kommende år indstillet på en respektfuld og dialogbaseret tilgang, hvor vi hjælper idræts-foreningerne og Tårnby Kommune med at få flere lokalt bosiddende medlemmer - uden at det går ud over det samlede medlemstal i foreningsidrætten i kommunen."

Det skal understreges, at principperne for godkendelse af frivillige, folkeoplysende foreninger indtil dato kun er godkendt i Folkeoplysningsudvalget.

Sagen er på dagsordenen på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 23. oktober, hvorefter den fremsendes til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

 

Venlig hilsen
Borgmester i Tårnby Kommune, Allan S. Andersen
Formand for DGI Storkøbenhavn, Peder Nedergaard

For yderligere informationer, kontakt:
Borgmester, Tårnby Kommune, Allan S. Andersen tlf. 3247 1111/ Direkte. 3247 1201
Kultur- og Fritidschef, Jens Lauridsen, m. 30760309
Formand for DGI Storkøbenhavn Peder Nedergaard, m. 42557550
Idrætspolitisk konsulent i DGI Storkøbenhavn, Kasper Lund Kirkegaard, m. 29744982

×

Cookie info