Kommunalbestyrelsen har vedtaget erhvervspolitikken

Erhverv Erhvervsuddannelse Vinkelsliber

Det skal være attraktivt at starte, drive og udvikle virksomhed i Tårnby Kommune. Det er kerneelementerne i erhvervspolitikken

30.10.2019
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Kommunalbestyrelsen i Tårnby har netop vedtaget kommunens første nedskrevne erhvervspolitik. Den nye erhvervspolitik skal være med til at skabe en mere levende og inkluderende samarbejdsform mellem erhvervsliv og kommune.

Visionen i den nye erhvervspolitik er enkel: Tårnby Kommunes erhvervspolitik skal være rummelig og har som centralt mål, at det skal være attraktivt at starte, drive og udvikle virksomhed i Tårnby Kommune. Visionen støttes op med fire strategiske spor, der sætter retning for hvordan Tårnby Kommune fremad vil arbejde med erhvervsområdet, for at sikre gunstige betingelser for vækst og udvikling.

Borgmester Allan S. Andersen siger om erhvervspolitikken:

"Tårnby Kommune er mulighedernes kommune. Jeg har som borgmester valgt en linje, der bygger på kommunikation. Jeg har været på besøg hos en række af vores lokale virksomheder, og et større lokalt kendskab til hinanden er en fordel. På den måde kan man i fællesskab løse udfordringer og se nye muligheder. Med erhvervspolitikken ønsker vi at sætte fokus på, hvad vi sammen kan gøre for at skabe de bedst mulige vilkår for virksomheder og deres udvikling."

Erhvervspolitikkens strategiske spor danner grundlag for en handleplan, hvor forvaltningen kommer med konkrete forslag til, hvordan man kan opfylde den strategi og vision, der er lagt i politikken.

De fire spor handler om plads til udvikling, virksomhedsstart og vækst, socialt ansvar og uddannelse, åbenhed og samarbejde. Job og beskæftigelse er også en del af den strategiske indsats, hvor der skal arbejdes for at bibeholde den lave ledighed i Tårnby Kommune, og arbejdes for at erhvervslivet har adgang til den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. 

Tårnby Kommune rummer mange brancher og størrelser af virksomheder 

Til at udarbejde erhvervspolitikken blev der i starten af 2019 nedsat et opgaveudvalg med en række af kommunens lokalpolitikere sammen med lokale erhvervsfolk, repræsentanter fra faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner.

"Med deres viden og interesser, har gruppens medlemmer kunne byde ind i drøftelserne med forskellige synsvinkler og dette arbejde har styrket det endelige produkt i erhvervspolitikken", forklarer borgmester Allan S. Andersen om erhvervspolitikkens tilblivelse.

Til brug for opgaveudvalget, blev der udarbejdet en erhvervsanalyse af Tårnby Kommune. Analysen viser, at sammensætning af erhvervsbrancher i Tårnby er karakteriseret af nærheden til lufthavnen - dette kommer ikke som en overraskelse. Faktisk er Tårnby Kommune så stærkt specialiseret inden for transportbranchen, at det i forhold til landsgennemsnittet er mere end syv gange så mange af de privat beskæftigede i Tårnby, der arbejder inden for transport. 

Erhvervspolitikken i sin helhed 

×

Cookie info