Budgetforlig om kommunens budget 2020

Borgmester Allan S. Andersen

Der er nu indgået budgetforlig for 2020 mellem samtlige partier og løsgængeren i Tårnby Kommunalbestyrelse.

09.10.2019
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Alle partier samt løsgænger udtrykker stor tilfredshed med, at der fra alle sider er udvist stor forhandlingsvilje så det igen er lykkedes at indgå et bredt forlig om kommunens budget 2020.

Der er tale om et budget, der blandt andet indeholder en tilførsel på 17,2 mill. kr. som i stort omfang er gået til velfærdsområderne. Der er tale om flere penge til demensområdet, sundhedsplejen og tandplejen. Hertil kommer flere daginstitutionspladser, tværgående buslinje, styrkelse af byggesagsbehandlingen, løft af arbejdsmarkedsområdet til mere efter- og videreuddannelse samt flere fleksjob mv.

Der er også afsat midler til kommunens andel af udgifterne til opførelse af nyt seniorbofællesskab med i alt 28 boliger.

På anlæg er der blandt andet indarbejdet en klima- og energipulje på 13,0 mill. kr. årligt i hele budgetperioden svarende til i alt 52,0 mill. kr. Dertil kommer LED belysning til boldbanerne på henholdsvis Kastrup og Vestamager Idrætsanlæg med 1,0 mill. kr. samt fortsættelse af skolerenovering og modernisering med i alt 91,4 mill. kr. i budgetperioden.

Ikke mindst er der afsat 33,8 mill. kr. til færdiggørelsen af den nye svømmehal på Vestamager i 2020.

Det samlede anlægsbudget for 2020 udgør brutto 121,4 mill. kr.

Den lave skatteudskrivning på 23,1% er fastholdt.

Der er budgetteret med et kassetræk på 54,4 mill. kr. En del af kassetrækket skyldes dog tidligere skattenedsættelser - svarende til en mindre indtægt på 27,4 mill. kr. i 2020. Det har været et bevidst valg, at føre midlerne fra kommunekassen tilbage til borgerne uden at dette medfører serviceforringelser.

Borgmester Allan S. Andersen udtaler i forbindelse med indgåelsen af forliget:

"Jeg lægger meget stor vægt på - og siger tak for - at det igen har været muligt at opnå en så bred budgetaftale. Der er skabt et godt fundament for den kommunale service til glæde for vores borgere.

Det er nu anden gang i denne valgperiode der er bredt budgetforlig - og dette tegner godt for det fremtidige samarbejde. Så endnu en gang stor tak til alle."

Henvendelse om ovenstående kan ske til:

Borgmester Allan S. Andersen (A)              
Tlf: 20 24 16 75                                           

Ingelise Andersen (B)                                   
Tlf: 27 99 56 01                                            

Carsten Fuhr (C)                                          
Tlf: 40 68 39 47                                            

Winnie Sørensen (F)                                    
Tlf: 28 57 06 60                                            

Paw Karslund (O)
Tlf: 61 16 50 96

Dennis Clausen (V)
Tlf: 25 41 66 43

Dorthe Hecht (Ø)
Tlf: 20 96 90 96

Liv Gam (løsgænger)
Tlf: 40 54 89 25

 

 

 

×

Cookie info