Kompetencedag for pædagoger, assistenter og ledere på SFO og klub

Kompetencedag1

Mens børnene var i skole, samledes ca. 200 pædagoger, assistenter og ledere fra SFO og klub den 8. november 2019 til en fælles kompetencedag

15.11.2019
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Amagerhallen lagde rammer til arrangementet, som skulle klæde det pædagogiske personale endnu bedre på til at skabe trivsel og deltagelsesmuligheder for alle børn. Mobbeforsker Jette Kofoed indledte med et fællesoplæg om, hvordan mobning udspiller sig, når sociale medier blander sig, og hvordan erfaringer med at stå uden for fællesskabet kan få karakter af sorg.

Herefter belyste fire workshops fra forskellige vinkler arbejdet med at skabe trivsel for alle børn. Eksempelvis "Inklusion og trivsel gennem medier" og "Hjernens opbygning og konflikthåndtering"

Dagen, som var arrangeret i samarbejde mellem Rådgivning og Forebyggelse (RoF) og Skoleafdelingen, er et af flere tiltag, som skal være med til at styrke arbejdet med at skabe inkluderende læringsfællesskaber, hvor alle Tårnbys børn og unge har mulighed for at være med. Der var bl.a. et lignende arrangement for lærerne i august.

×

Cookie info