Indskrivning til 0. klasse august 2020/2021

Skolestart

Er dit barn fra årgang 2014 starter undervisningspligten pr. 1.8.2020.
Nu kan du indskrive dit barn.

04.11.2019

Er dit barn fra årgang 2014 starter undervisningspligten pr. 1.8.2020.

I starten af oktober er der sendt brev til forældre til skolepligtige børn fra årgang 2013 og 2014, med nærmere oplysning om indskrivning til skole.


Tilmelding til 0. klasse sker digitalt på indskrivning.dk

Udsættelse af skolestart
Der kan ansøges om 1 års udsættelse af undervisningspligten.

Ansøgning om skoleudsættelse sker også via Tårnby Kommunes hjemmeside www.Taarnby.dk på indskrivning.dk og herudover skal der også fremsendes et skema om skoleudsættelse. Skemaet udleveres i børnehaven og udfyldes i samarbejde med dem.

Distriktsskole
Tårnby Kommune er geografisk opdelt i 7 skoledistrikter. Bopælsadressen afgør hvilken distriktsskole barnet tilhører.

Ønske om optagelse på anden skole end distriktsskolen
Hvis forældrene ønsker det, kan der søges om optagelse på anden skole end distriktsskolen.

Optagelseskriterier til anden skole end distriktsskolen

Hvis skolen modtager flere ønsker om optagelse af elever fra andre skoledistrikter end skolen har plads til, optages først børn fra familier, der allerede har børn indskrevet på den ønskede skole og herefter de børn, der bor nærmest ved den ønskede skole.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at en skole ikke må optage flere elever fra andre skolers distrikter, når der i gennemsnit er 24 eller flere elever pr. klasse på det relevante klassetrin.

Kommunalbestyrelsen har dog besluttet at give dispensation til, at børn fra følgende veje i Løjtegårdsskolens distrikt: Dortheasmindevej, Fægårdsvej, Kalvebodvej 30, Rytterstien, Skelgårdsstræde, Tømmerupvej fra nr. 62 og 77, Ullerupstræde og Viberupstræde kan optages på Skelgårdsskolen, hvis man ønsker det, uanset at elevtals­græn­sen på 24 elever er nået.

Fraskilte forældre med bopæl i Tårnby Kommune, der har aftalt at dele forældremyndigheden, kan selv vælge hvil­ken af de 2 distriktsskoler, som forældrenes adresser har, der skal være gældende som barnets distriktsskole. Det er en forudsætning, at barnet op­hol­der sig lige meget hos hver af forældrene, og at der kan forelægges dokumentation for aftale om fælles for­æl­dre­myndighed.

 

Kontaktoplysninger ved digital indskrivning

×

Cookie info