Dialogmøde på Tårnby Hovedbibliotek

Dialogmøde 2019 på Tårnby Hovedbibliotek.

I sidste uge mødtes foreninger, institutioner og politikere på Hovedbiblioteket til det årlige dialogmøde.

05.11.2019
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Henrik Zimino bød velkommen og fremhævede, at det er 4. gang, der afholdes dialogmøde, så idéen om et mødeforum, der skal være med til at styrke samarbejdet mellem foreninger, kommunale institutioner og andre interessenter, med det formål at skabe gode begivenheder, fritidstilbud og andre aktiviteter for borgerne i kommunen, store som små, har vist sig at være holdbar. 

Der blev der lyttet koncentreret til aftenens oplægsholder Torben Stenstrup fra Foreningsudviklerne, spejderleder og medlem af Fritidsudvalget i Næstved Kommune. Torben gjorde os klogere på, hvordan man søger penge hos fonde og puljer, men også på, hvordan man ved at se ud over sin egen forening og søge samarbejdspartnere kan opnå merværdi til sin forening og dens medlemmer.

 Torben Stenstrup holder oplæg på Dialogmøde 2019.

Torben talte også om, hvor vigtigt det er, at alle parter får nogen ud af et samarbejde, at arbejdet skal være mellem ligeværdige parter, at man skal fortælle den gode historie om sin forening igen og igen.

Kulturkonsulent Sara Pors fortalte om Initiativ- og Udviklingspuljen og kom med eksempler på netop samarbejder, som havde fået tilskud via puljen.

Der blev snakket intenst ved bordene efter oplæggene, og der blev knyttet nye kontakter på tværs af foreninger og med kulturinstitutionerne.
De gode historier, dem var der mange af.

Biblioteksleder Bente Nielsen takkede for en spændende aften.

×

Cookie info